LAPSEN ASEMA SIJAISHUOLLOSSA JA RAJOITUSTOIMENPITEET

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsella on yksilölliset oikeudet syntymästään lähtien ja ne tulee huomioida lastensuojelutyöskentelyn jokaisessa vaiheessa – ennen kaikkea myös sijaishuollon aikaisessa työskentelyssä. Tulee huomioida, että lapsen sijaishuoltoa ja sijaishuoltopaikan arkea koskee lastensuojelulain lisäksi useat muiden eri lakien säännökset, joista on viime vuosina tullut uutta oikeuskäytäntöä. Keskeinen osa lastensuojelulaitoksen arkea on myös lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpidesäännökset, jotka tulivat voimaan marraskuussa 2006.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet ja niihin liittyvä päätöksenteko sekä muut lapsen sijaishuoltoa koskevat säännökset ja niitä koskeva oikeuskäytäntö. Tämän lisäksi tarkastellaan lapsen avohuollon sijoituksen eroja suhteessa lapsen sijaishuoltoon.

Koulutuspäivä vastaa myös muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Millä päätöksillä lapsi on sijaishuollossa?
  • Millainen on laitoksen johtajan määräys liittyen rajoitustoimenpiteisiin?
  • Miten lapsen käyttövarat sijaishuollon aikana maksetaan?
  • Miten sijaishuollossa olevan lapsen aiheuttama vahinko korvataan?
  • Kuka luovuttaa lapsen sijaishuollon aikaiset asiakaskirjaukset?
  • Mikä on sosiaalityöntekijän rooli lapsen sijaishuollon aikana?
  • Kuka tekee lasta koskevat päätökset lapsen sijaishuollon aikana?

Jokaisen lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatushenkilön täytyy tuntea ne lain säännökset ja tulkinnat, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja lapsen asemaa kodin ulkopuolisessa sijoituksessa. Näiden säännösten tunteminen on tärkeää myös lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille, jotka ovat sijaishuollon aikaisen työskentelyn prosessinjohtajia ja joiden tehtävänä on valvoa lapsen etua koko lapsen sijaishuollon ajan.

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

8.30          Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00          Päivän avaus ja johdatus aiheeseen

9.10          Lapsen osallisuus lastensuojelussa ja lapsen asema sijaishuollossa

………………Sijaishuollon muodot:

………………Kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja hallinto-oikeuden väliaikainen määräys

………………Lapsen huoltajan rooli sijaishuollon aikana

10.00        Tauko

10.15        Lapsen avohuollon sijoitus ja huoltajan asema

……………..Lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet:

……………..Laitoksen johtajan määräys rajoitustoimenpiteistä

……………..Rajoitustoimenpiteiden tavoitteet ja käyttöala

……………..Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekijä ja päätösmuoto

……………..Rajoitustoimenpiteiden toimivaltasäännökset:

……………….– Yhteydenpito ja yhteydenpidon rajoittaminen

……………….– Aineiden ja esineiden haltuunotto

……………….- Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus

……………….– Omaisuuden ja lähetyksen tarkastaminen / luovuttamatta jättäminen

……………….– Kiinnipitäminen

……………….– Liikkumisvapauden rajoittaminen

……………….– Eristäminen

……………….– Erityinen huolenpito

11.30        Lounastauko

12.30        Edellinen aihe jatkuu

13.45        Iltapäiväkahvi

14.00        Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli sijaishuollon aikana

……………..Sijaishuollossa olevalle lapselle maksettavat käyttövarat

……………..Sijaishuollossa olevan lapsen aiheuttaman vahingon korvaaminen

15.00       Koulutuspäivä päättyy

Päivän kouluttaja: OTK Kati Saastamoinen

 

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.

Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

Verkostoidutaan muiden alan ammattilaisten kanssa!

 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print