ISYYSLAKI JA LAPSEN SUOJELU NEUVOLAN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Neuvolassa työskentelevät ammattihenkilöt ovat keskeisessä roolissa lapsen isyyteen ja lapsen suojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi isyyslaki mahdollisti isyyden tunnustaminen jo raskausaikana äitiysneuvolassa, jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella. Tämä toi uuden tehtävän neuvoloihin. Jokaisen äitiysneuvolassa työskentelevän onkin  ymmärrettävä isyyden tunnustamiseen liittyvät kysymykset sekä annettava asiakkaille informaatiota tästä tunnustamismahdollisuudesta ja tunnustamisen merkityksestä.

Isyyden tunnustamisen lisäksi lapsella on muitakin vahvasti lainsäädännöllä turvattuja oikeuksia, jotka luovat kaikille lasten parissa työskenteleville tai lapsia työssään kohtaaville  – kuten neuvolan ammattilaisille – velvollisuuksia. Neuvolassa työskentelevillä on keskeinen rooli lapsen suojelun toteutumisessa.

Koulutuksen aamupäivällä käydään läpi lapsen oikeuksia ja asemaa omassa asiassaan. Tämän lisäksi tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki neuvoloiden ammattihenkilöitä koskevat velvollisuudet lapsen suojelussa kuten ennakollista lastensuojeluilmoitusta, lastensuojeluilmoitusta ja yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arviomiseksi koskevia säännöksiä. Koulutuksen iltapäivällä käsitellään isyyslakia neuvoloiden näkökulmasta: Mitä tarkoitetaan isyyden tunnustamiselle neuvolassa ja mitä oikeusvaikutuksia sillä on?

Koulutus on tarkoitettu kaikille neuvoloissa toimiville terveydenhuollon ammattihenkilöille ja heidän esimiehilleen. Jokaisen heistä tulee tietää isyyden tunnustamiseen liittyvät säännökset sekä lapsen suojelun lähtökohdat ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen suojelun kokonaisuudessa.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

8.45     Ilmoittautuminen

9.00    Lapsi omien oikeuksiensa subjekti – neuvolassa huomioitavat seikat

…………– Lapsen perusoikeudet ja oikeus erityiseen suojeluun
…………– YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusteet
…………– Lapsen osallisuus ja puhevalta omassa asiassa

9.15    Kenen velvollisuus on turvata lapsen hyvinvointi

………   – Lapsen huoltajien ensisijainen vastuu
………….– Peruspalvelujen kuten neuvolan tukemisvastuu
………….– Lastensuojelun palvelut ja tukitoimet

9.30    Lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireillepano neuvolasta

              – Sosiaalihuollon tukitoimia ja palveluja koskeva hakemus
………… .– Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
………. …– Lastensuojeluilmoitus
…………..– Muutoin saanut tietää mahdollisesta sosiaalihuollon tai lastensuojelun
……………..tarpeessa olevasta lapsesta

10.00    Tauko

10.15    Edellinen aihe jatkuu

              Neuvolan ammattihenkilöiden keskeiset velvollisuudet

              – Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
………… .– Tutkintapyyntö lapseen kohdistuneesta väkivaltarikoksesta tai
……………..lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä
…………..– Yhteistyö lapsen suojelussa: lapsen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma
…………..– Terveydenhuollon erityiset velvollisuudet lapsen suojelussa

11.30    Lounastauko

12.30     Johdatus uuteen isyyslakiin. Mitä on lapsen isyys? Mitä on lapsen huoltajuus?

12.45      Lapsen isyyden tunnustaminen äitiysneuvolakäynnin yhteydessä

              – Kuka isyyden tunnustamisen voi neuvolassa vastaanottaa?
………… .– Isyyden tunnustamisen vastaanottaneen henkilön vastuu?
………. …– Mitä asiakirjoja tulee isyyden tunnustamisen yhteydessä täyttää?
…………..– Mihin tunnustamisasiakirjat toimitetaan?
…………..– Alaikäisten vanhempien lapsen isyyden tunnustaminen

13.45     Iltapäiväkahvi

14.05    Edellinen aihe jatkuu

………… .Neuvolassa tunnustetun lapsen isyyden peruminen ja kiistäminen

              Lapsen isyyden vahvistaminen maistraatissa tunnustamisen jälkeen

………….Yhteishuoltosopimuksen tekeminen neuvolassa

14.45    Keskustelua ja kysymyksiä

15.00    Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print