PERHEHOITO JA LASTENSUOJELULAKI

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsen sijaishuolto voidaan lastensuojelulain 30 §:n mukaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota ennen kaikkea huostaanoton perusteisiin ja lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen.

Jokaisen lastensuojelun parissa työskentelevän on tärkeää tietää lapsen sijaishuollon järjestämiseen liittyvät säännökset sekä ja kuinka niitä käytännössä sovelletaan. Perhehoito on vuodesta 2012 alkaen säädetty ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi suhteessa laitoshuoltoon, mikä osaltaan korostaa siihen liittyvien säännösten tuntemuksen välttämättömyyttä. Tästä syystä kaikkien lastensuojelussa työskentelevien tahojen – ei vain perhehoidossa työskentelevien sosiaalihuollon ammattilaisten – tulee ymmärtää perhehoitoa koskevien säännösten kokonaisuus.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi selkeästi ja käytännönläheisesti lastensuojelun perhehoidon järjestämiseen liittyvät säännökset sekä niihin liittyvä oikeuskäytäntö.  Koulutuksessa käydään läpi lapsen asemaa perhehoidossa, perhehoidon roolia lapsen sijoitusmuotona sekä perhehoitajille kuuluvia tehtäviä. Tarkoituksena on myös tuoda esiin lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän roolia perhesijoituksen aikana sekä sosiaalihuollon viranomaisen velvollisuutta tukea lapsen ja lapsen läheisten henkilöiden välistä yhteydenpitoa. Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lastensuojelussa työskenteleville sosiaalihuollon ammattilaisille sekä lastensuojelun perhehoitajille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

Päivän kouluttaja: OTK Kati Saastamoinen

PÄIVÄN OHJELMA:

8.30         Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00         Päivän avaus ja johdatus aiheeseen

9.10         Lapsen osallisuus lastensuojelussa ja perhehoidossa

……………..Perhehoito julkisen vallan käyttäjänä

……………..Lapsen sosiaalihuoltoasian vireille tulo ja perhehoitajien velvollisuudet siinä

……………. Perhehoitajia koskevat salassapitosäännökset

10.00       Tauko

10.15        Lapsen sijaishuoltopaikan valinta – perhehoito tai muu lapsen tarpeita vastaava paikka

………………Sijaishuollon muodot perhehoidon näkökulmasta:

………………Kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja hallinto-oikeuden väliaikainen määräys

11.30        Lounastauko

12.30        Asiakassuunnitelman merkitys perhehoidossa

………………Perhehoidossa olevan lapsen huolto ja asioista päättäminen

13.45        Iltapäiväkahvi

14.00       Lapsen yhteydenpidon turvaaminen omaan biologiseen sukuun ja läheisiin

……………..Yhteydenpidon rajoittaminen ja sitä koskeva päätöksenteko

……………..Lapsen käyttövarat perhehoidossa

……………..Perheen jälleenyhdistämisen tavoite

14.45       Keskustelua ja kysymyksiä

15.00       Koulutuspäivä päättyy

TULOSTA KOULUTUSESITE

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print