LASTENSUOJELUN PERHEHOITO

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsen sijaishuolto voidaan lastensuojelulain 49 §:n mukaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota ennen kaikkea huostaanoton perusteisiin ja lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen.

Jokaisen lastensuojelun parissa työskentelevän on tärkeää tietää lapsen sijaishuollon järjestämiseen liittyvät säännökset sekä ja kuinka niitä käytännössä sovelletaan. Perhehoito on vuodesta 2012 alkaen säädetty ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi suhteessa laitoshuoltoon, mikä osaltaan korostaa siihen liittyvien säännösten tuntemuksen välttämättömyyttä. Tästä syystä kaikkien lastensuojelussa työskentelevien tahojen – ei vain perhehoidossa työskentelevien sosiaalihuollon ammattilaisten – tulee ymmärtää perhehoitoa koskevien säännösten kokonaisuus.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi selkeästi ja käytännönläheisesti lastensuojelun perhehoidon järjestämiseen liittyvät säännökset sekä niihin liittyvä oikeuskäytäntö.  Koulutuksessa käydään läpi lapsen asemaa perhehoidossa, perhehoidon roolia lapsen sijoitusmuotona sekä perhehoitajille kuuluvia tehtäviä. Tarkoituksena on myös tuoda esiin lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän roolia perhesijoituksen aikana sekä sosiaalihuollon viranomaisen velvollisuutta tukea lapsen ja lapsen läheisten henkilöiden välistä yhteydenpitoa. Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lastensuojelussa työskenteleville sosiaalihuollon ammattilaisille sekä lastensuojelun perhehoitajille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

Päivän kouluttaja: OTK Kati Saastamoinen

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00         Lapsen asema lastensuojelussa ja perhehoidossa        

……………..Perhehoito julkisena hallintotehtävänä

……………..Perhehoitajia koskevat salassapitosäännökset

10.00       Tauko

10.15        Asiakassuunnitelman merkitys perhehoidossa

………………Perhehoitajan asema suhteessa lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään

………………Perhehoidossa olevan lapsen huolto ja asioista päättäminen

11.15        Lounastauko

12.15        Lapsen yhteydenpidon turvaaminen omaan biologiseen sukuun ja läheisiin

………………Yhteydenpidon rajoittaminen ja sitä koskeva päätöksenteko………………

13.00        Tauko

13.15  Lapsen käyttövarat perhehoidossa

……………….Perheen jälleenyhdistämisen tavoite

13.45    . .  Keskustelua ja kysymyksiä

14.00    ..   Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 245 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 225 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutukseen sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print