KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsen suojelu on kaikkien niiden viranomaisten ja muiden toimijoiden velvollisuus, jotka kohtaavat työssään lasta ja lapsen perhettä. Keskeiset lapsen suojeluun liittyvät säännökset ovat paitsi jokaisen toimijan omassa erityislainsäädännössä mutta myös yhteisesti sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain säännöksissä.

Onnistuakseen lapsen suojelu vaatii tiivistä ja toimivaa viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä ymmärrystä sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun yhteensovittamisesta. Lapsen suojelussa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää, että lapsen tuen tarpeeseen ja tilanteeseen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjotut tukitoimet on tarkoituksenmukaisia.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi lapsen oikeuksia ja asemaa omassa asiassaan. Sen lisäksi koulutuksessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain säännökset niiltä osin kun ne koskevat lapsen suojelun ydintä eli lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireille tuloa, lapsen palvelutarpeen arvioimista ja asiakassuunnitelmaa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville kuten lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Myös lapsen sijaishuoltopaikkojen henkilökunnan on hyvä tietää lapsen suojelun lähtökohdat ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen suojelun kokonaisuudessa. Jokaisen yllä mainitun tahon tulee tietää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset prosessit lapsen suojelussa.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

8.30    Ilmoittautuminen

9.00    Lapsi omien oikeuksiensa subjekti

…………– Lapsen perusoikeudet ja oikeus erityiseen suojeluun
…………– YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusteet
…………– Lapsen osallisuus ja puhevalta omassa asiassa

9.15    Kenen velvollisuus on turvata lapsen turvallinen lapsuus?

…….. . – Lapsen huoltajien ensisijainen vastuu
…………– Peruspalvelujen ja sosiaalihuollon palvelujen tukemisvastuu

9.30    Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain taustaa ja yhteensovittaminen

…………..– Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain tarkoitus ja soveltamisala
…………..– 
Sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkuus…………

10.00    Tauko

10.10    – Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut sekä niitä koskeva päätöksenteko
……….. ..– Lastensuojelulain mukaiset tukitoimet ja palvelut sekä niitä koskeva päätöksenteko

11.00    Lounastauko

12.00    Lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireille tulo
………….sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain perusteella

              – Sosiaalihuollon tukitoimia ja palveluja koskeva hakemus
………… .– Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
………. …– Lastensuojeluilmoitus
…………..– Muutoin saanut tietää mahdollisesta sosiaalihuollon tai lastensuojelun
……………..tarpeessa olevasta lapsesta

              Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

…………..Tutkintapyyntö lapseen kohdistuneesta väkivaltarikoksesta tai
………….lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

13.30     Iltapäiväkahvi

14.00     Lapsen palvelutarpeen arvioiminen ja asiakassuunnitelma

……….   ..– Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin tekeminen (SHL ja LSL)
…….   …..– Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen asiakassuunnitelma

14.45    Keskustelua ja kysymyksiä

15.00    Koulutuspäivä päättyy

.

Aavalex_tulosta_koulutusesite

KOULUTUKSEN HINTA:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas sekä iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua:

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.ilmoittaudu

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.
Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Ilmoittautumisen voi siirtää kuluitta toiselle henkilölle.

print