LASTENSUOJELULAIN RAJOITUKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä, jossa on huomioitava tarkasti lapselle syntymästään asti kuuluvien oikeuksien toteutumisesta. Lapsen sijaishuollon toteuttajien ja lapsen asioita vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia lapsen oikeuksien toteuttamisesta koko lapsen sijaishuollon ajan.

Keskeinen osa lastensuojelulaitoksen arkea on lastensuojelulain mukaiset rajoitussäännökset, jotka uudistettiin kokonaisuudessaan marraskuussa 2006. Näitä säännöksiä on vuosien myötä uudistettu ja uusimmat uudistukset tulivat voimaan tämän vuoden alusta 1.1.2020. Viimeisten vuosien aikana lastensuojelulain mukaisesta yhteydenpidon rajoittamisesta ja rajoitustoimenpiteistä on tullut paljon myös uutta oikeuskäytäntöä. Tämän lisäksi eduskunnan oikeusasiamies ja aluehallintovirasto on tehnyt sijaishuoltopaikkoihin lukuisia tarkastuskäyntejä. Koulutuksen tarkoituksena on käsitellä kaikki rajoitustoimenpidesäännökset ennen kaikkea tämän uuden oikeuskäytännön ja tarkastuspöytäkirjojen näkökulmasta. Koulutuksen tärkeänä antina on saada kattava listaus siitä yhteydenpidon rajoittamista ja rajoitustoimenpiteitä koskevasta oikeuskäytännöstä, joka on ollut saatavilla.

Jokaisen lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatushenkilön täytyy tuntea ne lain säännökset ja tulkinnat, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja lastensuojelulain mukaisia rajoituksia. Näiden säännösten tunteminen on ehdottoman tärkeää myös lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille, jotka ovat sijaishuollon aikaisen työskentelyn prosessinjohtajia ja joiden velvollisuutena on valvoa lapsen etua koko lapsen sijaishuollon ajan.

Koulutus perustuu Kati Saastamoisen kesällä 2020ilmestyvään kirjaan:
Lapsi sijaishuollossa, yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet, toinen painos (Edita).

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00         Päivän avaus ja johdatus aiheeseen

9.10         Lapsen osallisuus lastensuojelussa ja lapsen asema sijaishuollossa

……………..Lapsen perusoikeuksia kunnioittava sijaishuolto

……………..Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä

……………..Lapsen sijaishuollon toteuttamiseen liittyvä rikosoikeudellinen virkavastuu

……………..Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli lapsen sijaishuollon aikana

……………..Asiakassuunnitelma sijaishuollon toteuttamisen pohjana

……………..Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

10.15       Tauko

10.30       Mitkä ovat lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitukset?

……………..Lapsen sijaishuollon aikaisten rajoitusten soveltaminen

……………..Lastensuojelulain mukaiset rajoitukset ja avohuollon sijoitus

……………..Lastensuojelulaitokset, jossa voidaan soveltaa lastensuojelulain mukaisia rajoituksia

……………..Laitoksen johtajan määräys rajoitustoimenpiteistä

……………..Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekijä ja päätösmuoto

……………..Yhteydenpito ja yhteydenpidon rajoittaminen rajoittaminen..

11.30        Lounastauko

12.30       Aineiden ja esineiden haltuunotto

……………..Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus

……………..Omaisuuden ja lähetyksen tarkastaminen / luovuttamatta jättäminen

……………..Kiinnipitäminen

13.30       Tauko

14.00       Liikkumisvapauden rajoittaminen

……………..Eristäminen

……………..Erityinen huolenpito

14.45       Kysymyksiä ja keskustelua

15.00       Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 245 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 225 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 215 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print