VAMMAISPALVELUJEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKIRJOJEN LUOVUTTAMINEN

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakirjat ovat salassa pidettäviä mutta tietyissä tilanteissa sosiaalihuollon viranomaisella tai muulla toimijalla on oikeus ja jopa velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia sosiaalihuoltoa koskevia tietoja. Myös vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakasperheet ovat yhä aktiivisemmin pyytäneet itseään ja perhettään koskevia asiakaskirjauksia, mikä on tuonut uuden haltuunotettavan kokonaisuuden vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon työhön.

Jokaisen vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon parissa työskentelevän on tiedettävä sosiaalihuollon tietojen hankkimiseen ja luovuttamiseen liittyvät säännökset sekä asiakkaiden rekisteritietojen tarkistamista koskevat oikeusohjeet ja kuinka niitä käytännössä sovelletaan.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi selkeästi ja käytännönläheisesti vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakastietoihin liittyvät säännökset sekä niihin liittyvä oikeuskäytäntö. Koulutus on tarkoitettu vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille sekä erilaisia vammais- ja kehitysvammahuollonpalveluja tuottaville tahoille ja ammattilaisille.……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

alk. 8.30    Ilmoittautuminen

9.00            Päivän avaus ja johdatus aiheeseen

9.10            Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon rekisterien muodostuminen

………………  Salassapitovelvollisuus ja siitä poikkeaminen sosiaalihuollossa………..

10.00          Tauko

10.15          Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon rekistereiden tarkistaminen
………………..
henkilötietolain nojalla

                    Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon rekisteritietojen saaminen julkisuuslain
………………..
nojalla

11.30           Lounastauko

12.30           Lapsen kielto-oikeus sosiaalihuollon asiakaslain perusteella

………………..Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon rekisteritietojen korjaaminen

13.30           Iltapäiväkahvi

14.00          Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakirjojen luovuttaminen muille
………………..viranomaisille

14.45          Keskustelua ja kysymyksiä

15.00          Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print