LAPSEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI JA ASIAKASSUUNNITELMA

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsen sosiaalihuollon asiakkuuden alussa tehdyllä lapsen tuen tarpeen arvioinnilla on keskeinen merkitys lapsen suojelussa ja siihen liittyvässä viranomaisten välisessä yhteistyössä. Kiireellisten sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnin jälkeen tehtävä palvelutarpeen arviointi on keskeinen sosiaalityön työvaihe, joka on tehtävä laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja tarvittavassa laajuudessa. Palvelutarpeen arvioinnilla on monessa suhteessa huomattava merkitys lapsen suojelun kannalta. Palvelutarpeen arviointia täydennetään tarvittaessa asiakassuunnitelmalla.

Koulutuksen tarkoituksena on saada yksityiskohtainen kokonaiskuva sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain nojalla tehtävästä lapsen palvelutarpeen arvioinnista. Koulutuksessa käsitellään ne tavat, jolla lapsen asia tulee sosiaalihuollossa vireille ja jonka jälkeen on arvioitava lapsen palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen tarve. Koulutuksessa käydään läpi myös palvelutarpeen arvioinnin sisältöä, keitä henkilöitä lasta koskevan palvelutarpeen arviointiin osallistuu ja kuka siitä on vastuussa sekä palvelutarpeen arviointiin soveltuvat määräajat. Tämän lisäksi koulutuksessa perehdytään siihen, miten salassapidettäviä ja muita tietoja lapsen palvelutarpeen arviointiin hankitaan.

Koulutuspäivän lopuksi käsitellään lasta koskevaa asiakassuunnitelmaa, joka täydentää lapsen palvelutarpeen arviointia.

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun esimiehille ja muille sosiaalihuollossa työskenteleville henkilöille. Tämän lisäksi koulutus soveltuu esimerkiksi kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville, kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, joilla on velvollisuus pyydettäessä osallistua lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin laatimiseen ja joiden on säännösten niin edellyttäessä, luovutettava tietoja palvelutarpeen arviointia varten.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

9.00    Lapsen palvelutarpeen aloittaminen: lapsen sosiaalihuoltoasian vireilletulo

…………– Sosiaalipalveluita koskeva hakemus

…………– Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

…………– Lastensuojeluilmoitus

…………– Muu vireilletulo

10.00   Tauko

10.15  Lapsen kiireellisen sosiaalihuollon tarpeen selvittäminen

……….Sosiaalihuololain ja lastensuojelulain mukainen lapsen palvelutarpeen arviointi:

…………Missä tilanteissa lapsen palvelun tarve tehdään?

…………Kuka vastaa lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä?

…………Ketkä tahot osallistuvat lapsen palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen?

…………Miten lapsen palvelutarpeen arviointi eroaa yksittäisen palvelun tarpeen arvioinnista?

…………Tietojen hankkiminen lasta koskevaan palvelutarpeen arviointiin

…………Missä määräajassa lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava / valmistuttava?

11.15    Lounastauko

12.15    Lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin sisältö

………….Lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin laajuus

………….Lapsen palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarjottavat palvelut ja tukitoimet

13.00    Tauko

13.15..Lasta koskeva asiakassuunnitelma

………….Milloin lasta koskeva asiakassuunnitelma tehdään?

………….Asiakassuunnitelman tarkoitus

………….Sosiaalihuollon asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelman sisältö

………….Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelman sisältö

………….Huostaanotetun lapsen asiakassuunnitelman sisältö

13.45    Keskustelua ja kysymyksiä

14.00    Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 255 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 235 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print