HALLINTOLAKI JA VAMMAISPALVELUT / KEHITYSVAMMAHUOLTO

Hyvä hallintomenettely ja päätöksenteko

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Hallintolaki (434/2003) on hallinnon toimintaa säätelevä yleislaki. Hallintolain tarkoitus on toteuttaa hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintoasioiden käsittelyssä sekä edistää palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. Kunnan vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon viranomaisten sekä yksityisiä vammaispalveluja ja kehitysvammahuoltoa toteuttavien palvelutuottajien on sovellettava toiminnassaan hallintolain säännöksiä. Kyse on julkisesta hallintotehtävästä, jossa hallintolaki säätelee hyvän hallinnon periaatteet sekä hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä.

Hallintolaki sisältää säännökset muun muassa siitä, kuka on hallintoasiassa asianosainen sekä mikä oikeus asiakkaalla on käyttää asiamiestä ja avustajaa asian hoidossa. Lisäksi säädetään siitä, kuka hallintoasian voi laittaa vireille ja miten on meneteltävä hallintoasiaa ratkaistaessa: miten vireille tullut asia on selvitettävä, miten asianosaisia on kuultava ja miten päätökset tehtävä.

Jokaisen vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon viranomaisen sekä yksityisen palveluntuottajan on välttämätön tuntea hallintolain säännökset ja niiden soveltaminen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa työskenteleville sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille ja heidän esimiehilleen sekä yksityisille vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluntuottajille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

Kello 8.30    Ilmoittautuminen alkaa

Kello 9.00     Hallintolain soveltaminen vammaispalveluihin ja kehitysvammahuoltoon
…………….…….Hallintolain tarkoitus ja soveltamisala
……………….….Hyvän hallinnon perusteet vammaispalveluissa
…………………  Kuka on asianosainen vammaispalveluissa ja kenellä on puhevalta?
………………..  .Vajaavaltaisen asiakkaan puhevalta ja edunvalvojan puhevalta
…………………..Asiakkaan oikeus käyttää asiamiestä ja avustajaa
…………….…….Vammaispalvelujen asiakkaan läheisen ja omaisen rooli: SHAL 9 § 1 momentti

Kello 10.15   Tauko

Kello 10.30  .Vammaispalvelujen ilmoitusvelvollisuudet
…………….……..Vammaispalvelua koskevan hallintoasian vireilletulo
…………….……..Vammaispalvelua koskevan hallintoasian käsittelyä koskevat vaatimukset
……………….…..Esteellisyys -kysymyset

Kello 11.30   Lounas

Kello 12.30   Vireille tulleen vammaispalveluja koskevan hallintoasian selvittäminen
……………….…..Asianosaisten kuuleminen hallintoasiassa
…………….……..Vammaispalveluihin vireille tulleen asian ratkaiseminen
…………….……..Päätöksenmuototo, sisältö, perusteleminen ja muutoksenhakuohjeet
……………………Vammaispalvelujen päätösten tiedoksianto

Kello 13.30     Iltapäiväkahvi

Kello 13.50    Vammaispalveluja koskevassa päätöksessä olleen virheen korjaaminen
…………………….Vammaispalvelujen tietojen luovuttaminen muille tahoille

Kello 14.45     Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 15.00     Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print