LAPSEN LÄHEISVERKOSTORATKAISUT

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsi voi asua kodin ulkopuolella muiden kuin vanhempiensa luona useilla eri ratkaisuilla ja päätöksillä. Nimenomaan läheisverkostossaan lapsi voi asua yksityisen sijoituksen hyväksymispäätöksellä, sijaishuoltoa koskevalla päätöksellä tai sopimuksella / käräjäoikeuden oheishuoltajuutta koskevalla päätöksellä. Sosiaalihuollossa ja ennen kaikkea lastensuojelussa kaikki nämä lapsen läheisverkostoratkaisut on osattava erottaa toisistaan. Käytännössä on ilmennyt puutteita lapsen läheisverkostoratkaisujen kokonaisuuden hahmottamisessa ja ennen kaikkea siinä, mitä nämä eri vaihtoehdot tarkoittavat ja miten ne poikkeavat toisistaan.

Koulutuksen tarkoituksena on käsitellä lapsen läheisverkostoratkaisut yksityiskohtaisesti niin, että ne voidaan erottaa sosiaalityön arjessa selkeämmin toisistaan. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa sitä, mitä tarkoitetaan lapsen läheisverkoston kartoituksella. Mitä tarkoitetaan lapsen yksityisellä sijoituksella, sijaishuoltoa koskevalla sijoituksella ja oheishuoltajuusjärjestelyllä ja miten nämä eroavat toisistaan. Mikä päätös näistä eri vaihtoehdosta on tehtävä ja kuka päätöksen tekee. Mitä korvauksia on eri läheisverkostoratkaisussa maksettava, ja kenen tehtävä on huolehtia niistä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten parissa työskenteleville sosiaalihuollon ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille sekä heidän esimiehilleen ja muille lastensuojelun ammattilaisille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00          Mitä tarkoitetaan lapsen läheisverkostoa koskevilla ratkaisuilla?

……………..– Miten läheisverkostoratkaisut eroavat keskeisesti toisistaan?

……………..– Mitä tarkoitetaan sijaishuollolla ja oheishuoltajalla?

……………..– Kuka päättää lasta koskevista asioista näissä eri vaihtoehdoissa?

…………….. Lastensuojelua koskevat yleiset periaatteet ratkaisuvaihtoehtojen perustana

……..          Lapsen yksityinen sijoitus

………………– Lastensuojelulaki 81 §: Yksityisesti sijoitetun lapsen hoidon valvonta

………         Lapsen läheisverkoston kartoittaminen ennen lapsen sijoitusta

……………… – Lastensuojelulain 32 § 1 momentti

10.00        Tauko

10.15        Lapsen huoltajuusjärjestelyt sijoituksen vaihtoehtona

……………….– Lastensuojelulaki 32 § 2 momentti

……………….– Käräjäoikeudelle tehtävä oheishuoltajuushakemus

……………….– Oheishuoltajalle maksettavat lastensuojelulain 32 §:n 3 momentin korvaukset

……………….– Entinen perhehoitaja lapsen huoltajaksi: lastensuojelulaki 46 § 2 momentti

11.15         Lounastauko

12.15         Lapsen sijoittaminen läheisverkostoon

……………….– Lapsen sijaishuoltoa koskevat päätökset

……………….– Lapsen sijaishuoltopaikan valinta

……………….– Kuka viranhaltija tekee asiaa koskevat päätökset?

……………….– Huomioitava lastensuojelulain 45 §: lapsen asioista päättäminen

……………….– Mitä korvauksia asiassa maksetaan?

13.00          Tauko

13.15          Edellinen aihe jatkuu

13.45          Keskustelua ja kysymyksiä

14.00          Koulutustilaisuus päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 255 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 235 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print