SOSIAALIHUOLLON ASIAKASLAKI

Käytännön soveltamisen näkökulmasta

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Sosiaalihuollon asiakaslaki on sosiaalihuollon toteuttamista säätelevä yleislaki. Jokaisen sosiaalihuollon ammattilaisen ja yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajan on tunnettava sosiaalihuollon asiakaslain säännökset ja osattava soveltaa niitä käytännössä. Sosiaalihuollon asiakaslakia sovelletaan sekä viranomaisen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon.

Sosiaalihuollon asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon.

Sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään sosiaalihuollon palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimisesta, joka on laadittava sosiaalihuoltoa järjestettäessä. Lisäksi laissa säädetään asiakkaan itsemääräämisoikeudesta, alaikäisen asiakkaan asemasta ja sosiaalihuollon toteuttamisesta tehtävän kantelun tai muistutuksen tekemisestä sekä virka-avun saamisesta.

Sosiaalihuollon asiakaslain keskeisimmät säännökset koskevat sosiaalihuollon salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta ja salassapidettävien sosiaalihuoltoa koskevien tietojen luovuttamista. Keskeistä näiden säännösten osalta on ymmärtää se, missä tilanteessa sosiaalihuollon salassapidettäviä tietoja on mahdollisuus luovuttaa ja millä edellytyksillä sosiaalihuollon viranhaltijalla tai yksityisellä palveluntuottajalla on oikeus hankkia sosiaalihuollon asiakasta koskevia tietoja.

Jokaisen sosiaalihuollon viranomaisen ja yksityisen sosiaalihuollon palvelunjärjestäjän on välttämätöntä tuntea sosiaalihuollon asiakaslain säännökset ja niiden soveltaminen. Koulutuksessa käydään läpi koko sosiaalihuollon asiakaslaki sen käytännön soveltamisen kannalta. Koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaalihuollon työskenteleville ammattilaisille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

8.30.……..Ilmoittautuminen alkaa

9.00……….Johdatus sosiaalihuollon asiakaslakiin
……………..Sosiaalihuollon asiakaslain määritelmät
……………..Sosiaalihuollon asiakkaan oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon
……………..Sosiaalihuollon asiakkaan oikeus saada selvitys eri toimenpidevaihtoehdoista

10.15 ……Tauko

10.30 ……Päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä
……….…….Sosiaalihuollon palvelu- tai hoitosuunnitelma
……….….…Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus

11.30 ……Lounas

12.30 ……Alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asema
………….…,Tietojen antaminen asiakkaalle tai hänen edustajalleen
………….….Sosiaalihuollon asiakirjojen salassapito

13.15 ……-Tauko

13.30 …..-Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus salassapidettäviin tietoihin
……………..Sosiaalihuollon salassapidettävien tietojen luovuttaminen
……………..Sosiaalihuollon asiakkaan oikeus muistutuksen ja kantelun tekemiseen

14.15 …….Kysymyksiä ja keskustelua

14.30 …….Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print