LASTENSUOJELUASIAN KÄSITTELY HALLINTOTUOMIOISTUIMESSA

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lastensuojelulain 14 ja 15 luvussa säädetään lastensuojelupäätösten muutoksenhausta ja lastensuojeluasian käsittelystä hallintotuomioistuimessa. Näitä säännöksiä täydentää hallintomenettelylain säännökset. Koulutuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva siitä, ketkä voivat hakea muutosta mihinkin lastensuojelupäätökseen, haetaanko päätöksiin muutosta suoraan valituksella hallinto-oikeudelta vai oikaisuvaatimuksella lautakunnalta ja mitä lastensuojelupäätöksiä voidaan käsitellä myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kun lastensuojelupäätöksestä haetaan muutosta hallinto-oikeudelta tai sosiaaliviranomainen laittaa hallinto-oikeuteen vireille lapsen huostaanottoa koskevan hakemuksen, pääsääntöisesti hallintotuomioistuimet ratkaisevat asian kirjallisessa menettelyssä. Hallintotuomioistuimet voivat kuitenkin järjestää näiden lisäksi myös suullisia käsittelyjä. Jokaisen perhesosiaalityön ja lastensuojelun ammattilaisen on hyvä tietää, miten hallinto-oikeuden suulliseen käsittelyyn tulee valmistautua, miten tämä käsittely hallinto-oikeudessa etenee ja mitä sen aikana tulee ottaa huomioon.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi ne lastensuojelun päätökset ja asia, jotka voidaan käsitellä hallintotuomioistuimessa, mikä lapsen ja sosiaalityöntekijän asema näissä käsittelyissä on ja kuinka hallinto-oikeuskäsittelyssä toimitaan todistajana. Koulutuspäivän päätteeksi hahmotellaan myös esimerkki suullisesta käsittelystä ja siitä, kuinka tämä käsittely etenee ja kuinka esimerkiksi vastapuolen oikeudenkäyntikuluvaatimus on huomioitava.

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00       Lastensuojelulaki ja hallintolainkäyttölain säännökset päivän teeman näkökulmasta

9.15       Lastensuojelulain päätökset, joihin voi hakea muutosta ja mistä muutosta haetaan

……………Kenellä on muutoksenhakuoikeus lastensuojelun päätöksiin?

……………Mitä tarkoitetaan päätöksen lainvoimaisuudella?

……………– Lainvoimaa vailla olevien päätöksien täytäntöönpano (LSL 91 §)

9.45       Hallintotuomioistuimen kirjallinen ja suullinen menettely

…………. Hallintotuomioistuimen väliaikainen määräys (LSL 83 §)

…………..Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus (LSL 85 §)

…………..Suullisen käsittelyn asiamiehet ja avustajat

…………..Valmisteleva suullinen ja varsinainen suullinen hallintotuomioistuimen käsittely

10.15     Tauko

10.30     Edellinen aihe jatkuu

……………Missä roolissa sosiaalihuollon ammattilainen voi suullisessa käsittelyssä olla?

…………….– Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen edustaja

…………….– Asianosaisen nimeämä todistaja

11.15        Lounastauko

12.15        Lapsen kuuleminen hallintotuomioistuimessa

13.00        Tauko

13.15        Esimerkkitapaus: suullisen hallintotuomioistuin käsittelyn hahmottaminen ja kulku

13.45……..Keskustelua ja kysymyksiä

14.00        Koulutuspäivä päättyy

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 185 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print