HALLINTOLAKI PERHESOSIAALITYÖN JA LASTENSUOJELUN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Perhesosiaalityö ja lastensuojelu on julkinen hallintotehtävä, jossa hallintolaki säätelee hyvän hallinnon periaatteet sekä hallintoasiassa noudatettavan menettelyn. Hallintolain tarkoitus on toteuttaa hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintoasioiden käsittelyssä sekä edistää palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. Kunnan perhesosiaalityön ja lastensuojelun viranomaisten sekä yksityisiä perhesosiaalityötä ja lastensuojelua toteuttavien palvelutuottajien on sovellettava toiminnassaan hallintolain säännöksiä, joita sovelletaan sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain rinnalla.

Hallintolaki sisältää säännökset muun muassa siitä, kuka on hallintoasiassa asianosainen sekä mikä oikeus asiakkaalla on käyttää asian hoidossa asiamiestä ja avustajaa. Lisäksi hallintolaissa säädetään siitä, kuka hallintoasian voi laittaa vireille ja miten on meneteltävä hallintoasiaa ratkaistaessa: miten vireille tullut asia on selvitettävä, miten asianosaisia on kuultava ja miten päätökset on tehtävä.

Jokaisen perhesosiaalityön ja lastensuojelun viranomaisen sekä yksityisen palveluntuottajan on välttämätön tuntea hallintolain säännökset ja niiden soveltaminen. Jokaisen perhesosiaalityön ja lastensuojelun viranomaisen sekä yksityisen palvelutuottajan on osattava yhteensovittaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain säännökset hallintolain säännöksiin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa työskenteleville sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille ja heidän esimiehilleen sekä yksityisille perhesosiaalityön ja lastensuojelun palveluntuottajille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

Kello 9.00…. Hallintolain soveltaminen perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa
…………………..Hallintolain tarkoitus ja soveltamisala
…………………..Hyvän hallinnon perusteet perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa
…………………..Kuka on asianosainen perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevassa asiassa?
…………………..Asiakkaan oikeus käyttää asiamiestä ja avustajaa – mahdollinen sopimattomuus

Kello 10.00 …Tauko

Kello 10.15 ..Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevan hallintoasian vireilletulo
…………………. Perhesosiaalityötä tai lastensuojelua koskevan hallintoasian käsittely hallintolain mukaisesti
…………………..Sosiaalityöntekijän esteellisyys -kysymykset

Kello 11.15 Lounas

Kello 12.15 .Perhesosiaalityötä tai lastensuojelua koskevan hallintoasian selvittäminen
…………….. ….Asianosaisten kuuleminen hallintoasiassa (eri säännösten yhteensovittaminen)
…………….. ….Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevan vireille tulleen asian ratkaiseminen
…………. ……..– Päätöksen muoto, sisältö, perusteleminen ja muutoksenhakuohjeet
…………….. ….Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevien päätöksien tiedoksianto

Kello 13.00 ..Tauko

Kello 13.15   Perhesosiaalityön tai lastensuojelun päätöksen virheen korjaaminen
…………. ….   ..Perhesosiaalityön ja lastensuojelun tietojen luovuttaminen muille tahoille

…………………..Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 14.00 .. Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 255 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 235 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print