KOULUTUSTA RAKENNETAAN!

Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä kaikki lapsen kiireellistä sijoitusta ja huostaanottoa koskevat säännökset.

print