.

LAPSEN VALVOTUT JA TUETUT TAPAAMISET

Lapsen tapaamiset vanhempiensa ja muiden läheisten kanssa saatetaan toteuttaa valvottuna tai tuettuna. Tällaisia tilanteita on silloin, kun lapsi ei asu yhdessä vanhempansa kanssa tai lapsi on sijoitettu sijaishuoltoon.

Sosiaalihuoltolain 27 §:ssä säädetään lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnasta tilanteessa, jossa lapsen ja lapsen vanhemman välisten tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Tämän lisäksi lastensuojelulain 63 §:ssä säädetään sijaishuollossa olevan lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon rajoittamisesta, jonka nojalla lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpito on voitu rajata valvottuihin tapaamisiin.

Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä lapsen valvottuihin tapaamisiin liittyvät lainsäännökset ja niiden käytännön soveltaminen. Koulutuksen aamupäivän lakiosuuden kouluttajana toimii OTK Kati Saastamoinen, joka on toiminut lastensuojelun juridiikan asiantuntijana vuodesta 2005 alkaen ja kirjoittanut vuonna 2018 ilmestyneen kirjan, joka osaltaan koskee lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon rajoittamista. Koulutuksen iltapäiväosion puheenvuoro koostuu lapsen tapaamispaikkatoiminnan hyvien toimintatapojen esittelystä. Tästä osiosta vastaa Espoon tapaamispaikkatoiminnan toiminnasta vuodesta 2007 alkaen vastannut vastaava ohjaaja Johanna Laajakallio. Laajakallion puheenvuoro koostuu Espoon tapaamispaikkatoiminnassa pitkään ja laajasti kehitetyistä toimivien käytäntöjen esittelystä sekä muun muassa siitä, mitä tapaamispaikkatoiminnan yhteistyö muiden lasten valvottuihin tapaamisiin liittyvien viranomaisten kanssa parhaimmillaan on.

Koulutus on tarkoitettu lapsen valvottuja ja tuettuja tapaamisia toteuttavien tahojen lisäksi kaikille tapaamissopimuksia vahvistaville lastenvalvojille, tuomareille sekä lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille. Jokaisen lasten parissa toimivan sosiaalihuollon ammattilaisen on hyvä tuntea lapsen valvottuihin tapaamisiin liittyvä lainsäädäntö ja sen käytännön soveltaminen.

KOULUTUKSEN OHJELMA:

Kello 8.30   Ilmoittautuminen alkaa

Kello 9.00   Johdatus päivän aiheeseen
………………   Lapsen valvotut tapaamiset osana sosiaalihuoltoa
…………….   ..Lapsen valvottuja ja tuettuja tapaamisia koskevat lainsäädäntö:
……………..   .Sosiaalihuoltolaki 27 § ja lastensuojelulain 63 §

Kello 10.15 Tauko

Kello 10.30 Lapsen valvottuihin tapaamisiin liittyvät ilmoitusvelvollisuudet
…………….…..Lapsen valvottujen tapaamisten kirjaaminen

Kello 11.30 Lounas

Kello 12.30 Espoon tapaamispaikkatoiminnan toimivat käytännöt
…………………Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön ja sovinnollisuuden edistäminen tapaamispaikassa

Kello 13.30 Iltapäiväkahvi

Kello 14.00 Turvallisuus tapaamispaikkatyössä – asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulma
…………………Tapaamispaikkatoiminnan yhteistyö lastenvalvojien ja käräjäoikeuden kanssa

Kello 14.45 Kysymyksiä ja keskustelua

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print