UUSI ISYYSLAKI JA SEN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN

Kokonaisuudessaan uudistettu isyyslaki tuli voimaan 1.1.2016. Uusi isyyslaki paransi monelta osin lapsen oikeuksia muun muassa tehostamalla lapsen mahdollisuutta saada tietää molemmat biologiset vanhempansa. Uusien säännösten myötä esimerkiksi isyyden tunnustamismenettelyä helpotettiin ja äidin vastustus ei enää nykyisten säännösten mukaan ole este lapsen isyyden selvittämiselle ja vahvistamiselle.

Uusia isyyslain säännöksiä on sovellettu käytännössä nyt kolme vuotta ja tietyiltä osin niiden soveltaminen arjessa on herättänyt monenlaisia kysymyksiä. Säännökset jättävät säätelemättä tarkasti tiettyjä isyyden selvittämisen tilanteita – ennen kaikkea maahanmuuttajien osalta. Lastenvalvojien on kuitenkin hyvä tietää, miten näissä erityiskysymyksissä tulee toimia. Tämän lisäksi lastenvalvojien täytyy tietää, missä tilanteissa isyyden selvittämisessä tulee edellyttää DNA-tutkimuksia ja minkälainen rooli lastenvalvojalla on täysi-ikäisten lasten isyyden selvittämisessä taikka miten tulee toimia, jos äidin siviilisääty on epäselvä. Koulutuksessa tarkastellaan myös niitä erityistilanteita isyyden selvittämisessä, jossa äiti ei suostu kertomaan tietoja isästä tai asiassa täytyy nostaa isyyskanne käräjäoikeuteen – miten näissä tilanteissa on toimittava?

Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä isyyslaki sen käytännön soveltamisen kannalta. Isyyslain keskeisten prosessien lisäksi koulutuksen tavoitteena on miettiä myös sitä, mitkä ovat hyviä käytänteitä isyyslain säätelemättömiin asiakokonaisuuksiin niin, että prosessit olisivat mahdollisimman yhtenäisiä kaikkien sosiaalihuollon asiakkaiden osalta.

Koulutuksen aamupäivän lakiosuuden kouluttajana toimii OTK, lupalakimies Kati Saastamoinen, joka on toiminut lapsen oikeuksien ja lastensuojelun juridiikan asiantuntijana vuodesta 2005 alkaen. Koulutuksen iltapäiväosion puheenvuoro koostuu lastenvalvojan toimessa luotujen hyvien isyyslakiin liittyvien toimintatapojen esittelystä. Tästä osiosta vastaa Espoon kaupungin lastenvalvoja Elisa Heimonen. Heimosen puheenvuorossa käsitellään Espoon lastenvalvojatyössä pitkään ja laajasti kehitettyjä isyyslain soveltamiseen liittyviä toimivia käytäntöjä sekä muun muassa sitä, miten isyyslain säätelemättömiin tilanteisiin Espoon lastenvalvojatyössä on vastattu.

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lastenvalvojille ja neuvoloiden terveydenhoitajille, jotka soveltavat perustustyössään uutta isyyslakia. Tämän lisäksi koulutus on tarkoitettu muille sosiaalihuollossa lasten kanssa työskenteleville, joille myös isyyslain tuntemus ja sen käytännön soveltaminen on tärkeää lapsen oikeuksien kokonaisuuden hahmottamiseksi ja asiakkaiden ohjaamiseksi.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

Kello 8.30.. Ilmoittautuminen alkaa

Kello 9.00…..Johdatus uuteen isyyslakiin
…………………..Lapsen isyyden oikeusvaikutukset
………..…………Lapsen isyysolettama ja muut isyyden määräytymisen mahdollisuudet
……………..……Lapsen isyyden selvittäminen lastenvalvojan toimesta

Kello 10.15.. Tauko

Kello 10.30….Lapsen isyyden tunnustaminen neuvolassa tai lastenvalvojan luona
………………..…..Lapsen isyyden tunnustamiseen liittyvät edellytykset ja menettely
…………………….Lapsen isyyden vahvistaminen maistraatissa

Kello 11.30.. Lounas

Kello 12.30.. Lapsen isyyden vahvistamista koskeva oikeudenkäynti
…………..……….Lastenvalvojan nostama isyyskanne (milloin tehdään ja miten)

Kello 13.00.. Maahanmuutto ja muut erityistilanteisiin lapsen isyydessä:
……………..……..– Henkilötunnuksettomat ja henkilöllisyystodistuksettomat
……………..……..– Äidin siviilisääty on epäselvä
………………..…..– Tilanteet, jossa joku asianosaisista asuu ulkomailla
……………..……..– Miten menetellä, jos äiti ei suostu kertomaan mahdollisen isän tietoja?
……………..….….– Missä tilanteissa edellytetään DNA -testiä?

Kello 13.30.. Tauko

Kello 13.45.. Taukoa edeltävät erityistilanteet isyyden selvittämisessä jatkuu

Kello 14.45.. Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 15.00.. Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print