UUDISTUNUT LASTENSUOJELULAKI 2020

Lastensuojelulaki uudistui! Uudet säännökset tulivat voimaan 1.1.2020.

Uudistuksen tarkoituksena oli ennen kaikkea vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja valvontaan sekä samalla muutettiin muun muassa asiakassuunnitelmaa koskevaa säännöstä. Uudistuksessa täsmennettiin keskeiseltä osin rajoitustoimenpiteitä koskevia säännöksiä ja samalla jälkihuollon ikäraja nostettiin 25 ikävuoteen.

Vuoden 2020 alusta alkaen lastensuojelulakiin lisättiin täysin uusia säännöksiä muun muassa lapsen oikeudesta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin, oikeussuojakeinojen tiedottamisvelvollisuudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön lapsikohtaisesta arvioinnista. Lasten sijaishuoltopaikkojen osalta keskeinen lisäys koskee velvollisuutta laatia yleinen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma. Lisäksi palvelun tarjoajan on varmistettava henkilöstön riittävä määrä, osaaminen ja perehdytys. Näin voidaan ehkäistä rajoitusten käyttöä sekä varmistaa, että rajoitustoimenpiteiden toteuttamistavat ja käytännöt eivät vaaranna turvallisuutta tai alenna lapsen ihmisarvoa.

Jokaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lastensuojelun sosiaaliohjaajan ja muiden työntekijöiden sekä lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilöstöjen täytyy tuntea ne lastensuojelulain säännökset sekä tulkinnat, jotka koskevat näitä uudistettuja säännöksiä. Koulutuksen tarkoituksena on käydä nämä säännökset läpi kokonaisvaltaisesti, yksityiskohtaisesti sekä käytännönläheisesti. Tavoitteena on, että jokainen koulutukseen osallistuja saa kattavat tiedot vuoden 2020 alusta voimaan tulevista lastensuojelulain muutoksista.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

Kello 9.00 …..Päivän avaus ja johdatus lastensuojelulain uudistukseen

Kello 9.10 …..Yhteenveto lastensuojelulakiin lisätyistä ja uudistetuista säännöksistä
……………………Säännös lapsen oikeudesta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin
………………..….Lapsen asiakassuunnitelma sekä hoito- ja kasvatussuunnitelma
……………………Velvollisuus antaa tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista
……………………Lapsen sivistykselliset oikeudet sijaishuollon aikana

Kello 10.15 Tauko

Kello 10.30 Lastensuojelulaitoksen henkilöstöä koskeva uudistettu säännös
……………………Lapsen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma
……………………Mitkä ovat lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitukset?
……………………Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekijä ja päätösmuoto
……………………Rajoitusten käytön yleiset edellytykset
……………………Rajoitustoimenpiteiden täsmennetyt toimivaltasäännökset:
…………………….– Aineiden ja esineiden haltuunotto
…………………….– Henkilöntarkastus

Kello 11.30 Lounastauko

Kello 12.30 – Henkilönkatsastus
……………………– Omaisuuden ja tilojen tarkastaminen
……………………– Lähetyksen tarkastaminen ja luovuttamatta jättäminen
……………………– Kiinnipitäminen
……………………– Liikkumisvapauden rajoittaminen
……………………– Eristäminen

Kello 13.30Iltapäiväkahvi

Kello 14.00 ..Luvatta lastensuojelulaitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen
……………………Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen
……………………Rajoituksen lapsikohtainen arviointi
……………………Lastensuojelulaitosten valvonta
………………….. Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon – ikärajan nosto 25 vuoteen

Kello 14.45 ..Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 15.00 ..Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 245 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 225 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 215 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print