LASTENSUOJELUN PERHEHOITO LAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

Lastensuojelun perhehoito on julkinen hallintotehtävä, jossa on noudatettava tarkoin lakia. Perhehoito on yksi lapsen sijaishuollon järjestämisen muodoista ja onkin ensiarvoisen tärkeää, että sekä perhehoitajat että lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät ja muut perhehoidon toimijat tietävät ja tuntevat lastensuojelun perhehoitoa raamittavan lainsäädännön. Tärkeää on ymmärtää perhehoitoon liittyvän salassapitovelvollisuuden sekä vahingonkorvaus- ja rikosvastuun lisäksi muun muassa se, kuka päättää lapsen asioista perhehoidon aikana, mitä tehtäviä ja velvollisuuksia lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle ja perhehoitajalle kuuluu ja kenellä on tietojensaantioikeus lasta koskevaan salassa pidettävään tietoon lapsen sijoituksen aikana sekä miten lastensuojelun perhehoitoa on valvottava.

Koulutuksen tarkoituksena on tarkastella kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti lapsen ja lapsen huoltajan asemaa sekä perhehoitajan ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asemaa sekä tehtäviä perhehoitona toteutetun lapsen sijoituksen aikana.

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lastensuojelussa työskenteleville sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille ja muille lapsen sijoituksista vastaaville tahoille. Tämän lisäksi koulutus on tarkoitettu myös perhehoitajia valmentaville tahoille, perhehoitajille tai perhehoitajiksi aikoville yksityisille henkilöille sekä perhehoitoon sijoitetun lapsen kanssa toimiville viranomaisille kuten terveydenhuollon ja opetuksen ammattilaisille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

Kello 9.00    Päivän avaus ja johdatus aiheeseen

………………….Lapsen osallisuus lastensuojelussa ja perhehoidossa

………………….Julkisen hallintotehtävän antaminen yksityiselle taholle kuten perhehoitajalle

………………….Julkiseen hallintotehtävään liittyvä vahingonkorvaus- ja rikosvastuu

……………….…Perhehoitajan rikostaustan selvittäminen

………………….Lastensuojelun perhehoitoa koskeva lainsäädäntö

Kello 10.00 .Tauko

Kello 10.15 .Lapsen sosiaalihuoltoasian vireille tulo ja perhehoitajien velvollisuudet siinä

……………….….Lapsen sijaishuoltopaikan valinta – perhehoito tai muu

…………….…….Lapsen sijaishuollon muodot perhehoidon näkökulmasta:
…………….…….Kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja hallinto-oikeuden väliaikainen määräys

……………….….Asiakassuunnitelman merkitys perhehoidossa

……………….….Perhehoitoa koskeva toimeksiantosopimus

Kello 11.15   Lounas

Kello 12.15 ..Perhehoitajan salassapitovelvollisuus

……………………Perhehoidossa olevan lapsen huolto ja asioista päättäminen

……………………Lapsen ja lapsen läheisten yhteydenpidon turvaaminen

Kello 13.00 .Tauko

Kello 13.15   Yhteydenpidon rajoittaminen ja sitä koskeva päätöksenteko

……………………Lapsen käyttövarat perhehoidossa

……………………Perheen jälleenyhdistämisen tavoite

……………….…..Lastensuojelun perhehoidon valvonta

Kello 14.00    Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 14.30    Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 215 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 195 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print