PERHESOSIAALITYÖN JA LASTENSUOJELUN TIETOSUOJA

Perhesosiaalityöhön ja lastensuojeluun kertyy usein paljon tietoa asiakkaista ja heidän perheistään, koska työ edellyttää tietojen saamista monelta eri taholta. Kaikki nämä sosiaalihuollon tiedot ovat salassapidettäviä mutta tietyissä tilanteissa sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus ja jopa velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia lasta koskevia sosiaalihuollon tietoja. Myös perhesosiaalityön ja lastensuojelun asiakasperheet ovat yhä aktiivisemmin pyytäneet itseään koskevia asiakaskirjauksia, mikä on tuonut uuden haltuunotettavan kokonaisuuden lapsen suojelun työhön.

Uuden tietosuoja-asetuksen ja vuoden 2019 alusta voimaan tulleen uuden tietosuojalain jälkeen viimeistään nyt jokaisen perhesosiaalityön ja lastensuojelun parissa työskentelevän on tärkeää tietää muun muassa lasta koskevien tietojen hankkimiseen ja luovuttamiseen liittyvät säännökset sekä asiakkaiden rekisteritietojen tarkistamista koskevat oikeusohjeet ja kuinka niitä käytännössä sovelletaan.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä selkeästi ja käytännönläheisesti läpi yleisen sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakastietojen hankkimiseen, luovuttamiseen ja korjaamiseen liittyvät säännökset.

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville sosiaalihuollon ammattihenkilöille kuten sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä lapsen sijaishuoltopaikkojen henkilökunnalle.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00 Päivän avaus ja johdatus aiheeseen
…………Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain soveltaminen sosiaalihuollossa
…………Muu tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö
…………Rekisteröidyn oikeudet sosiaalihuollossa
…………Sosiaalihuollon rekisterien muodostuminen ja tarvittavien tietojen saaminen

10.00. Tauko

10.15 ..Salassapitovelvollisuus ja siitä poikkeaminen sosiaalihuollossa
………….Sosiaalihuollon tietojen luovuttaminen asiakkaille:
…………..– Yleiset perusteet salassapidettävän tiedon luovuttamiseen
…………..– Sosiaalihuollon tietojen saaminen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain nojalla
…………..– Sosiaalihuollon rekisteritietojen luovuttaminen julkisuuslain nojalla
………….Menettely salassapidettävien tietojen luovuttamisesta asiakkaalle

11.15 ..Lounastauko

12.15 ..Edellinen aihe jatkuu
………….Lapsen kielto-oikeus sosiaalihuollon asiakaslain perusteella
………….Sosiaalihuollon rekisteritietojen korjaaminen

13.15    Tauko ...tAUKO

13.30 ..Sosiaalihuollon tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

14.15 ..Keskustelua ja kysymyksiä

14.30 ..Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 185 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print