SIJOITETUN LAPSEN JA LÄHEISEN YHTEYDENPITO SEKÄ SEN RAJOITTAMINEN

WEBINAARIN SISÄLTÖ:

Sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus pitää yhteyttä omiin vanhempiinsa ja muihin läheisiin henkilöihin koko sijaishuollon ajan. Lapsella on sijaishuollon aikana oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan, isovanhempiaan ja muita hänelle läheisiä henkilöitä sekä pitää heihin muutoin yhteyttä. Sijaishuollon edustajan ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on turvattava ja edistettävä lapselle erityisenä perusoikeutena turvattua yhteydenpito-oikeutta, ja jo pelkästään lapsen sijaishuoltopaikan valinnassa on otettava huomioon lapsen mahdollisuus ylläpitää läheisiä ihmissuhteitaan. Sijaishuollossa olevan lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon toteuttamisesta sovitaan sosiaalitoimessa pidettävässä neuvottelussa tai erityisestä syystä muutoin ja se kirjataan lapselle laadittavaan asiakassuunnitelmaan. Lapsen ja lapsen läheisten tapaamisiin ja muuhun yhteydenpitoon ei vaikuta se, onko lapsi sijoitettu perhehoitoon vai laitoshuoltoon.

Lapsen sijaishuollon aikana voi tulla tilanteita, joissa lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpitoa tulee rajoittaa. Tästä säädetään lastensuojelulain 62 ja 63 §:ssä. Lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpitoa on rajoitettava esimerkiksi silloin, jos yhteydenpidon määrästä tai sen toteuttamistavasta syntyy pienempikin erimielisyys asianosaisten kesken ja yhteydenpidosta voidaan katsoa olevan vaaraa lapsen turvallisuudelle.

Webinaarin tarkoituksena on käsitellä sijaishuollossa olevan lapsen ja lapsen läheisten yhteydenpitoa ja sen rajoittamista koskevat säännökset selkeänä ja käytännönläheisenä kokonaisuutena. Lisäksi webinaarissa käydään läpi lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon turvaamiseen tai sen rajoittamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä. Webinaarissa on myös mahdollisuus esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Jokaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön, perhehoitajan ja muiden lasten sijaishuollosta vastaavien toimijoiden täytyy tuntea ne lastensuojelulain säännökset ja tulkinnat, jotka koskevat lapsen ja lapsen läheisten yhteydenpidon turvaamista ja sen mahdollista rajoittamista.

Webinaari perustuu Kati Saastamoisen kesällä 2020 ilmestyvään kirjaan:
Lapsi sijaishuollossa, yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita).

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

9.00               Lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon turvaaminen ja edistäminen

…………………..– Lapsen yhteydenpito-oikeutta koskeva säännöstausta

…………………..– Keitä ovat lapsen läheisiä henkilöitä?

…………………..Sosiaalityöntekijän rooli lapsen yhteydenpito-oikeuden toteutumisessa

…………………..Lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidosta sopiminen asiakassuunnitelmassa

…………………..Lapsen yhteydenpito-oikeuden toteuttamisen arvioinnissa huomioitavia seikkoja

9.50     ..        Tauko

10.00…………Lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon toteuttamistavat

………………….– Sijaishuoltopaikan edustajan velvollisuus tukea yhteydenpidon toteutumista

…………………..Lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon rajoittamisen edellytykset

………………….– Yleiset edellytykset ja erityiset edellytykset

…………………..Lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon rajoittamisen tavat

10.50             Tauko

11.00     .       Lapsen sijaishuollon aikaisen olinpaikan ilmoittamatta jättäminen

…………………..Lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätöksenteko

…………………..Lapsikohtainen rajoituksen arviointi (lastensuojelulaki 74a §)

12.00              Webinaari päättyy

ILMOITTAUTUMINEN WEBINAARIIN:

Webinaarin hinta:

  • 245 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 225 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Webinaarin hintaan sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen webinaarin alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen webinaarin alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print