LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLTO

Lastensuojelun jälkihuollolla tarkoitetaan lapsen sijaishuollon tai pitkään jatkuneen avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen lapselle ja nuorelle tarjottavaa tukea. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea ja turvata lapsen edun mukainen kotiutuminen sijaishuollosta sekä auttaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäiselle elämälle.

Lastensuojelun jälkihuollosta säädetään lastensuojelulain 12 luvussa. Koulutuksessa käsitellään kaikki jälkihuoltoa koskevat säännökset selkeänä ja käytännönläheisenä kokonaisuutena. Koulutus on tarkoitettu kaikille lastensuojelun jälkihuollosta vastaaville sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille sekä heidän esimiehilleen ja muille lastensuojelun jälkihuollosta vastaaville tahoille. Koulutuspäivän aikana läpikäytävä lastensuojelun jälkihuoltoa koskevat kokonaisuus on tärkeä tietopaketti myös jälkihuoltoa tarjoaville palveluntuottajille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

 

9.00                 Päivän avaus ja johdatus aiheeseen

………………… …Lastensuojelun jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet

………………… …Jälkihuollon järjestämisvastuun edellytykset

…………………….Harkinnanvaraisen jälkihuollon järjestäminen

…………………….Jälkihuollon järjestämisvastuun päättyminen

…………………….–  Jälkihuollon päättymistä koskeva 1.1.2020 voimaan tullut uudistus

10.00               Tauko

10.15              Edellinen aihe jatkuu

……………………Jälkihuollon järjestämisvastuussa oleva kunta

……………………Jälkihuollon kustannuksista vastuussa oleva kunta

11.15               Lounastauko

12.15               Jälkihuollon sisältö ja sitä koskevat tukitoimet

……………………Jälkihuollon asiakassuunnitelman merkitys ja sen sisältö

……………………Jälkihuollon päättyessä laadittava suunnitelma

13.00               Tauko

13.15               Lapsen ja nuoren itsenäistymisvarojen kerryttäminen

…………………….Itsenäistymisvarojen maksaminen

…………………….Itsenäistymisvaroja koskeva päätöksenteko

…………………….Itsenäistymisvaroja koskeva selvitys

13.45               Keskustelua ja kysymyksiä

14.00               Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 255 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 235 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print