LASTENSUOJELULAIN MUKAISET RAJOITUSTOIMENPITEET

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä, jossa on huomioitava tarkasti lapselle syntymästään asti kuuluvien oikeuksien toteutumisesta. Lapsen sijaishuollon toteuttajien ja lapsen asioita vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia lapsen oikeuksien toteuttamisesta koko lapsen sijaishuollon ajan.

Keskeinen osa lastensuojelulaitoksen arkea on lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpidesäännökset, jotka uudistettiin kokonaisuudessaan marraskuussa 2006. Näitä säännöksiä on vuosien myötä uudistettu ja uusimmat suuremmat uudistukset tulivat voimaan vuoden alusta 1.1.2020. Viimeisten vuosien aikana lastensuojelulain rajoitustoimenpiteistä on tullut paljon myös uutta oikeuskäytäntöä. Tämän lisäksi eduskunnan oikeusasiamies ja aluehallintovirasto on tehnyt sijaishuoltopaikkoihin lukuisia tarkastuskäyntejä. Koulutuksen tarkoituksena on käsitellä kaikki rajoitustoimenpidesäännökset ennen kaikkea tämän uuden ratkaisukäytännön näkökulmasta.

Jokaisen lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan ammattilaisen täytyy tuntea ne lastensuojelulain säännökset ja tulkinnat, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja rajoitustoimenpiteitä. Näiden säännösten tunteminen on ehdottoman tärkeää myös lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille, jotka ovat sijaishuollon aikaisen työskentelyn prosessinjohtajia ja joiden velvollisuutena on valvoa lapsen etua koko lapsen sijaishuollon ajan.

Koulutus perustuu Kati Saastamoisen kesäkuussa 2020 ilmestyneeseen kirjaan:
Lapsi sijaishuollossa, yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet,
(Edita, toinen painos).

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00         Päivän avaus ja johdatus aiheeseen      .……….

……………..Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä…………..

……………..Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli lapsen sijaishuollon aikana

……………..Asiakassuunnitelma sekä hoito- ja kasvatussuunnitelma sijaishuollon toteuttamisessa

……………..Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

      ……… Mitkä ovat lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitustoimenpiteet?

……………..Lapsen sijaishuollon aikaisten rajoitustoimenpiteiden soveltaminen………

……………..Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekijä ja päätöksenmuoto

10.00…….Tauko

10.15…….Edelliset aiheet jatkuu………….…………joittaminen..

………      .Aineiden ja esineiden haltuunotto

……………..Henkilöntarkastus……………..

11.15       Lounastauko

12.15……Henkilönkatsastus…..

……………..Omaisuuden ja tilojen tarkastaminen

……………..Lähetyksen tarkastaminen / luovuttamatta jättäminen

……………..Kiinnipitäminen

13.00       Tauko

13.15       Liikkumisvapauden rajoittaminen

……………..Eristäminen

……………..Erityinen huolenpito

………       Kysymyksiä ja keskustelua

14.00       Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN WEBINAARIIN:

Webinaarin hinta:

  • 255 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Webinaariin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print