LASTENSUOJELULAKIIN ESITETYT UUDISTUKSET 2022

Lastensuojelulakia esitetään uudistettavan! Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän uudistamaan lastensuojelulainsäädäntöä siten, että lastensuojelun sijaishuollon sisältö ja rakenteet vastaisivat paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Työryhmän raportti (STM / 2020:28) julkaistiin 4.9.2020 ja sen uudistusehdotusten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2022.

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistustyöryhmän esitysten tavoitteena on muun muassa helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita palveluja. Lisäksi ehdotusten tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeutta tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä samalla vähentää lasten erityisen huolenpidon jaksojen tarvetta puuttumalla lapsen ongelmiin mahdollisimman varhain.

Luonnos lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi on nyt lausuntokierroksella, jonka myötä kaikilla tahoilla on osaltaan tilaisuus päästä vaikuttamaan mahdollisiin lastensuojelulain uudistuksiin. Lausunnon antamisen määräaika on 12.2.2021.

Koulutuspäivän tarkoituksena on käydä kokonaisvaltaisesti läpi lastensuojelun vaativan sijaishuollon työryhmän lastensuojelulakia koskevat uudistusehdotukset. Koulutuksen tavoitteena on antaa lastensuojelulakia koskevista esityksistä sellainen selkeä kokonaiskuva, jonka tukemana jokainen koulutukseen osallistuja pystyisi luomaan niistä oman käsityksensä. Koulutuksella mahdollistetaan näin jokaisen lastensuojelun ammattilaisen perehtyminen mahdollisiin lastensuojelulain muutoksiin hyvissä ajoin. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on myös osaltaan tukea työtä mahdollisen lausunnon antamisessa.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00    ……….Johdatus lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistustyöryhmän loppuraporttiin

………………….Yhteenveto lastensuojelulain uudistusehdotuksista

………………….Lastensuojelun järjestämistä koskevat uudistusesitykset

………………….Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakasmäärät

………………….Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon erityiset velvollisuudet

………………….Lapsen sosiaalihuollon asian vireille tulo ja lastensuojeluilmoitus

………………….Lastensuojelulain mukaisten palvelujen selvittäminen

………………….Lapsen tapaaminen ja neuvottelut

………………….Lapsen asiakassuunnitelma sekä hoito- ja kasvatussuunnitelma

10.00     .      Tauko

10.15           .Lapsen läheisverkoston kartoittaminen

………………….Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet

………………….Lapsen kiireellinen sijoitus ja lapsen huostaanotto

………………….Lapsen sijaishuollon järjestäminen ja vaativa sijaishuolto

11.15         .   Lounastauko

12.15         .   Lapsen sijaishuoltopaikan valinta

…………………  Lapsen sijaishuollon aikaiset tukitoimet

………………..  .Lastensuojelulaitoksia koskevat uudistusesitykset

………………..  .Lapsen erityisen huolenpidon jakso

13.00     .        Tauko

13.15      .       Lastensuojelulain rajoituksia koskevat uudistusesitykset

……………………Lastensuojelun jälkihuolto

……………………Lapsen sijaishuollon valvonta

……………………Lastensuojelun muutoksenhakua koskevat säännökset

14.00      .       Koulutuspäivä päättyy

Ohjelman aikataulu on aiheiden ajankohtien osalta suuntaa-antava.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 245 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 225 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print