LAPSEN SIJAISHUOLLON TIETOSUOJA

Lastensuojelun sosiaalityöhön ja lapsen sijaishuoltoon kertyy paljon tietoa lapsesta ja lapsen perheestä dokumentointivelvollisuuden sekä eri tahoilta hankittujen tietojen takia. Kaikki nämä sosiaalihuollossa olevat tiedot ovat salassapidettäviä, mutta tietyissä tilanteissa sosiaalihuollon viranomaisella ja lapsen sijaishuoltopaikalla on oikeus tai jopa velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia lasta koskevia tietoja. Myös lastensuojelun asiakasperheet ovat yhä aktiivisemmin pyytäneet itseään koskevia asiakaskirjauksia, mikä on tuonut uuden haltuunotettavan kokonaisuuden lapsen suojelun työhön.

Uuden tietosuoja-asetuksen ja vuoden 2019 alusta voimaan tulleen uuden tietosuojalain jälkeen viimeistään nyt jokaisen lastensuojelun parissa työskentelevän on tärkeää tietää muun muassa lasta koskevien tietojen dokumentoimiseen, hankkimiseen ja luovuttamiseen liittyvät säännökset sekä asiakkaiden rekisteritietojen tarkistamista koskevat oikeusohjeet ja kuinka niitä käytännössä sovelletaan.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä selkeästi ja käytännönläheisesti läpi muun muassa lastensuojelun asiakastietojen hankkimiseen, luovuttamiseen ja korjaamiseen liittyvät säännökset. Lisäksi koulutuksessa käsitellään lapsen sijaishuollon aikaista dokumentointia. Koulutuksessa keskitytään dokumentoinnin ja tietojen luovuttamisen teemoihin nimenomaan lapsen sijaishuollon aikaisen työn näkökulmasta.

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea lasten sijaishuoltopaikkojen henkilökunnalle ja lasten sijaishuoltoa valvoville tahoille, kuten lasten asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

Kello 9.00       Päivän avaus ja johdatus aiheeseen

    …………………Sosiaalihuollon rekisterien muodostuminen

…………………….Sijaishuoltopaikalle luovutettavat tiedot

…………………….Sijaishuollon aikainen dokumentointi………………..

Kello 10.00     Tauko

Kello 10.15  .. Salassapitovelvollisuus ja siitä poikkeaminen sosiaalihuollossa

………… …………Sosiaalihuollon tietojen luovuttaminen asiakkaille:

…………………….– Yleiset perusteet salassapidettävän tiedon luovuttamiseen

…………………….– Sosiaalihuollon tietojen saaminen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain nojalla

…………………….– Sosiaalihuollon rekisteritietojen luovuttaminen julkisuuslain nojalla

Kello 11.15     Lounas

Kello 12.15  .. Edellinen aihe jatkuu

……..  ……….…..Lapsen kielto-oikeus sosiaalihuollon asiakaslain perusteella

………..  …………Sosiaalihuollon tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

Kello 13.00     Tauko

Kello 13.15     Sosiaalihuollon rekisteritietojen korjaaminen

Kello 13.45     Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 14.00     Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print