LAPSEN SIJAISHUOLLON VALVONTA

Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä, jossa on huomioitava tarkasti lapselle syntymästään asti kuuluvat oikeudet. Lapsen sijaishuollon toteuttajan ja lapsen asioita vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia lapsen oikeuksien toteuttamisesta koko lapsen sijaishuollon ajan. Lapsen sijaishuoltoa valvotaan useiden tahojen toimesta.

Lapsen sijaishuollon valvonta kuuluu lapsen sijoittaneelle kunnalle, lapsen sijoituskunnalle sekä aluehallintovirastolle ja Valviralle. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri suorittavat laillisuusvalvontaa tutkimalla perheiden ja lasten tekemiä kanteluja, tekemällä sijaishuoltopaikkoihin tarkastuskäyntejä sekä selvittämällä lapsen sijaishuollon toteuttamisessa havaitsemiaan epäkohtia omana aloitteenaan. Lapsen edun mukaisen sijaishuollon toteutumiseksi jokaisessa lastensuojelulaitoksessa on laadittava myös omavalvontasuunnitelma.

Jokaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijä, lapsen sijoittaneen kunnan ja lapsen sijoituskunnan sekä muiden lasten sijaishuoltoa valvovien tahojen täytyy tuntea ne lain säännökset, jotka koskevat lapsen sijaishuollon valvontaa. Näiden säännösten tunteminen on ehdottoman tärkeää myös kaikille lastensuojelulaitosten hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluville. Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi nämä lapsen sijaishuollon valvontaa koskevat säännökset selkeänä ja käytännönläheisenä kokonaisuutena. Koulutuksen aikana on mahdollisuus esittää myös aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00                Yleistä sosiaalihuollon ja lapsen sijaishuollon valvonnasta

……………………Lapsen sijaishuollon valvontaa koskevat säännökset

……………………Alueellinen aluehallintovirastojen valvontavelvollisuus

……………………– Aluehallintoviraston neuvonta ja ohjaus

……………………– Aluehallintoviraston valvontatoimenpiteet

……………………– Ratkaisukäytäntöä aluehallintoviraston valvonnasta

……………………Valviran rooli valvonnassa ja valvontatoimenpiteet

……………………Eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonta ja lapsen oikeuksien valvonta

10.00              Tauko

10.15              Lapsen sijaishuollon omavalvonta ja omavalvontasuunnitelma

……………………Kuntien lapsen sijaishuollon valvonta

……………………– Sijoittajakunnan valvontavelvollisuus

……………………– Sijoituskunnan valvontavelvollisuus

……………………Lastensuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus sijoitettavasta lapsesta

11.15              Lounastauko

12.15              Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valvontavelvollisuus

……………………– Valvontavelvollisuuden käytännön toteutus

……………………– Valvontavelvollisuuden laiminlyönnit ja huomautukset

……………………– Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisukäytäntöä

13.00              Tauko

13.15              Edellinen aihe jatkuu

……………………Lastensuojelulain 79 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus epäkohdista

13.45              Kysymyksiä ja keskustelua

14.00              Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print