LASTENSUOJELULAIN RAJOITUSTOIMENPITEIDEN PÄÄTÖKSENTEKO

Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä, jossa on huomioitava tarkasti lapselle syntymästään asti kuuluvat perus- ja ihmisoikeudet. Asianmukaiseen lapsen sijaishuollon toteuttamiseen kuuluu olennaisena osana lainmukainen sekä hyvän hallinnon mukainen päätöksenteko.

Keskeisenä osana lastensuojelulaitoksen arkea on lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteitä koskevat säännökset, jotka uudistettiin kokonaisuudessaan marraskuussa 2006 (muutoksia myös vuonna 2008, 2010 ja 2020). Tästä syystä lapsen sijaishuollon toteuttamisessa olennaista on tietää, kuinka rajoitustoimenpiteitä koskevia säännöksiä sovelletaan ja kuinka rajoitustoimenpiteitä koskeva päätökset tehdään. Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi, kuinka lainmukainen rajoitustoimenpiteitä koskeva päätöksentekoprosessi etenee, mitä päätökset pitävät sisällään ja miten päätökset perustellaan. Olennaista on myös tarkastella sitä, kenellä on oikeus tehdä rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä, ketkä näihin päätöksiin ovat asianosaisia sekä kenelle nämä päätökset annetaan tiedoksi ja miten.

Jokaisen lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvan henkilön täytyy tuntea ne lastensuojelulain ja hallintolain säännökset, jotka koskevat lastensuojelulain rajoitustoimenpiteiden päätöksentekoa. Näiden säännösten tunteminen on ehdottoman tärkeää myös lapsen sijaishuoltoa valvoville tahoille kuten lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille, jotka myös tekevät osan lastensuojelulain mukaisista rajoitustoimenpiteitä koskevista päätöksistä.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUKSEN OHJELMA:

9.00        Lähtökohdat lastensuojelulain rajoitustoimenpiteitä koskevalle päätöksenteolle

……………….– Lapsen perusoikeuksia kunnioittava sijaishuolto

  ……………. – Lapsen sijaishuollon toteuttaminen julkisena hallintotehtävänä

……………….– Lastensuojelulain säännökset ja hallintolain säännökset

………………Lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet

………………Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekijä

………………Lastensuojelulaitoksen johtajan määräys rajoitustoimenpiteistä

………………Päätöksentekijän virka- ja vahingonkorvausvastuu

9.45           Tauko

10.00         Rajoitustoimenpiteiden asianosaiset

……………….Asianosaisten mieliteen selvittäminen ja hallintolain mukainen kuuleminen

…………………..– Mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen kirjaaminen

………………..Rajoitustoimenpidepäätöksien muoto

…………………..– Suullinen ja kirjallinen hallintopäätös

…………………..– Rajoitustoimenpidepäätökset, joihin on muutoksenhakuoikeus

…………………..– Rajoitustoimenpidepäätökset, joihin ei ole muutoksenhakuoikeutta

…………………Rajoitustoimenpidepäätöksiä koskeva muutoksenhakuohjeistus

10.45           Tauko

11.00            Rajoitustoimenpidettä koskevan päätöksen sisältö

………………….Rajoitustoimenpidettä koskevan päätöksen perusteleminen

………………….Rajoitustoimenpidettä koskevan päätöksen välitön täytäntöönpano

………………….Rajoitustoimenpidettä koskevan päätöksen tiedoksianto asianosaisille

11.45            Kysymyksiä ja keskustelua

12.00       ..   Koulutus päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print