LASTENSUOJELUN EDUNVALVONTA

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

Lastensuojelun edunvalvojaa on haettava, jos lapsen huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua lastensuojeluasiassa. Lisäksi edellytetään, että edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. Lastensuojelun edunvalvojasta sekä edunvalvojalle maksettavista palkkioista ja kustannuksista säädetään lastensuojelulain 22 § ja 23 §:ssä.

Lastensuojelun edunvalvonta liittyy keskeisesti lapsen perus- ja ihmisoikeutena turvatun osallisuuden, kuulluksi tulemisen ja mielipiteen ilmaisemisen turvaamiseen. Lastensuojelun edunvalvoja vahvistaa lapsen osallisuutta, lapsen edun toteutumista ja lapsen puhevallan käyttöä häntä itseään koskevissa lastensuojeluasioissa.

Jokaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lastensuojelun sosiaaliohjaajan ja muiden lastensuojelun työntekijöiden täytyy tuntea ne lastensuojelulain säännökset sekä tulkinnat, jotka koskevat lastensuojelun edunvalvontaa. Koulutuksen tarkoituksena on käydä nämä säännökset läpi käytännönläheisesti niin, että jokaiselle muodostuu kokonaiskuva siitä, mitä lastensuojelun edunvalvonnalla tarkoitetaan ja miten sitä koskeva prosessi etenee.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00                 Lastensuojelun edunvalvojan hakemisen lähtökohdat

…………………….Lapsen osallisuus ja puhevalta

…………………….Lapsen mielipiteen selvittäminen ja lapsen kuuleminen

…………………….Lapselle annettavat tiedot mielipiteen selvittämisen yhteydessä

…………………….Lapsen mielipiteen selvittämättä jättäminen

9.45                  Tauko

10.00                Lastensuojelun edunvalvojan määräämisen edellytykset

……………………..Lastensuojelun edunvalvojan tehtävät

……………………..Lastensuojelun edunvalvojan tehtävät suhteessa sosiaalityöntekijään

……………………..Kuka voi toimia lastensuojelun edunvalvojana?

10.45                Tauko

11.00                Lastensuojelun edunvalvojan hakeminen ja määrääminen

……………………..Lapsen edunvalvonnan hakemus ja sen sisältö

……………………..Lapsen edunvalvontaa koskeva käräjäoikeuden suullinen käsittely

………………………Keskustelua ja kysymyksiä

12.00                Koulutus päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 255 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 235 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print