LASTENSUOJELUN OIKEUSTURVAKEINOT

Lastensuojelun asiakkaalla on oikeus yksilöllisiä tarpeitaan vastaaviin ja laadukkaisiin palveluihin. Lastensuojelun asiakkaalla on myös oikeus hyvään ja asiamukaiseen kohteluun. Lapsen asioita vastaavan sosiaalityöntekijän ja esimerkiksi lapsen sijaishuollon toteuttajien velvollisuutena on huolehtia näiden lapsen oikeuksien toteuttamisesta koko lastensuojelun työskentelyn ajan.

Lastensuojelussa kaikki ei kuitenkaan aina toteudu toivotulla tai lain edellyttämällä tavalla. Lastensuojelun asiakas ei välttämättä ole tyytyväinen saamaansa palveluun taikka asiakkaan ja viranomaisen näkemykset eivät kohtaa. Tällöin lastensuojelun asiakkaalla on oikeus turvautua jälkikäteisiin oikeusturvakeinoihin kuten muistutuksen tai kantelun tekemiseen. Asiakkaalla on myös oikeus hakea muutosta tehtyyn päätökseen. Lastensuojelun järjestäjällä on velvollisuus neuvoa ja opastaa asiakasta näiden oikeusturvakeinojen käytössä (hallintolaki 8 § ja sosiaalihuoltolaki 6 §). Lisäksi lastensuojelulain 32a §:ssä on lastensuojelun oikeusturvakeinojen tietojenantovelvollisuutta koskeva erityissäännös, joka tuli voimaan lastensuojelulain uudistuksen yhteydessä 1.1.2020.

Jokaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijä, lapsen sijaishuoltoa järjestävien palveluntuottajien sekä muiden lastensuojelussa toimivien tahojen täytyy tuntea ne lain säännökset, jotka koskevat lastensuojelun jälkikäteisiä oikeusturvakeinoja. Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi nämä oikeusturvakeinoja koskevat säännökset selkeänä ja käytännönläheisenä kokonaisuutena, joka mahdollistaa asiakkaiden teemaan liittyvän neuvomisen ja ohjaamisen. Koulutuksen aikana on mahdollisuus esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSAAMUPÄIVÄN OHJELMA:

9.00       Yleistä lastensuojelun oikeusturvakeinoista

……………Ennakolliset ja jälkikäteiset oikeusturvakeinot

……………Viranomaisen ja lapsen sijaishuoltopaikan neuvontavelvollisuus

……………Tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista (lastensuojelulaki 32a §)

9.50        Tauko

10.00   Kunnallinen sosiaaliasiamies

…………….Kunnallisen sosiaaliasiamiehen tehtävät

…………….Lastensuojelun toiminnasta tehtävä muistutus

…………….Lastensuojelun toiminnasta tehtävä hallintokantelu

10.50   Tauko

11.00  .   Edellinen aihe jatkuu

…………….Lastensuojelua koskevan päätöksen muutoksenhaku

11.45      Kysymyksiä ja keskustelua

12.00      Koulutuspäivä päättyy


Koulutuksen aiheiden käsittelyajankohdat ovat suuntaa-antavia.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print