LASTENVALVOJATYÖN ABC

Kunnan lastenvalvojat vastaavat lasten isyyden ja äitiyden selvittämiseen liittyvistä asioista ja vahvistavat lasten huoltajuuteen, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimukset. Lastenvalvoja laatii vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan. Lapsen asioista sovittaessa lähtökohtana on aina oltava lapsen etu, joten sekä vanhempien että lastenvalvojan on tarkasteltava lapsen asiaa ennen muuta lapsen kannalta.

Koulutuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva lastenvalvojan tehtävistä ja velvollisuuksista. Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi lastenvalvoja tehtävät pähkinänkuoressa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään muun muassa lastenvalvojatyön lähtökohdat, miten lapsen asia tulee vireille lastenvalvojalla, lastenvalvojan dokumentointivelvollisuus, lastenvalvojan virka-apupyyntö sekä lastenvalvojan yhteistyötahot. Koulutuksessa huomioidaan myös lastenvalvojatyöhön liittyvät hyvät käytänteet. Koulutus on tarkoitettu kaikille lastenvalvojille sekä lastenvalvojien esimiehille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00               Lastenvalvojatyön lähtökohdat
…………………..Lastenvalvojan koulutusvaatimukset
…………………..Lastenvalvojan päätösvalta ja sitä koskeva delegointi
…………………..Lapsen asian vireilletulo lastenvalvojalla
…………………..Lastenvalvojatyön yleisiä hyviä käytäntöjä

9.50               Tauko

10.00             Lastenvalvojan tehtävät pähkinänkuoressa ja niiden peruslähtökohdat

……………………– Lapsen isyyden ja äitiyden selvittäminen
……………………– Lapsen elatussopimus vahvistaminen
……………………– Lapsen huollon, asumisen ja tapaamisoikeuden vahvistaminen

…………………..Lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen täytäntöönpano

10.50             Tauko 

11.00             Lastenvalvojan dokumentointi
…………………..Lastenvalvojan yhteistyötaho
…………………..Lapsen asian vireillepano tuomioistuimessa
…………………..Lastenvalvojan virka-apupyyntö

11.45              Keskustelua ja kysymyksiä

12:00              Koulutusaamupäivä päättyy


Käsiteltävien asioiden ajankohdat ovat suuntaa-antavia.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 245 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 225 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print