ISYYS- JA ÄITIYSLAKI NEUVOLAN NÄKÖKULMASTA

Neuvolassa työskentelevät ammattilaiset ovat keskeisessä roolissa lapsen isyyteen ja äitiyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut isyyslaki mahdollisti isyyden tunnustaminen jo raskausaikana äitiysneuvolassa, mikä toi uuden tehtävän neuvoloihin. Isyyden ohella myös lapsen äitiys voidaan 1.4.2019 voimaan tulleen äitiyslain säännösten perusteella tunnustaa äitiysneuvolassa. Jokaisen äitiysneuvolassa työskentelevän onkin ymmärrettävä lapsen vanhemmuuden tunnustamiseen liittyvä menettely sekä vanhemmuuden vahvistamisen merkitys.

Koulutuksen tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki neuvoloiden ammattihenkilöitä koskevat velvollisuudet lapsen isyyttä ja äitiyttä koskevissa asioissa. Tarkastelun lähtökohtana on kysymykset: Mitä tarkoitetaan neuvolassa tapahtuvalla lapsen isyyden ja äitiyden tunnustamisella? Mitä oikeusvaikutuksia vanhemmuuden vahvistamisella on? Mitä vaikutuksia vanhemmuuden vahvistamisella on lapsen huoltajuuteen? Miten lapsen vanhemmuus eroaa lapsen huoltajuudesta?

Koulutus on tarkoitettu kaikille neuvoloissa toimiville terveydenhuollon ammattihenkilöille ja heidän esimiehilleen. Jokaisen heistä tulee tietää lapsen isyyden ja äitiyden tunnustamiseen liittyvät säännökset ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen vanhemmuuden vahvistamista koskevassa prosessissa.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUKSEN OHJELMA

9.00                 Johdatus lapsen isyys- ja äitiyslakiin sekä lapsen huoltolakiin

……………………Mitä on lapsen isyys? Mitä on lapsen äitiys?

……………………Mitä on lapsen huoltajuus?

9.45                Tauko

10.00              Lapsen isyyden tai äitiyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

…………………….– Isyyden tai äitiyden tunnustamista koskeva menettely

10.45               Tauko

11.00               Neuvolassa tunnustetun lapsen isyyden tai äitiyden peruminen ja kiistäminen

…………………….Lapsen isyyden tai äitiyden vahvistaminen maistraatissa

…………………….Isyyden tai äitiyden vahvistamisen vaikutus lapsen huoltajuuteen

11.45               Keskustelua ja kysymyksiä

12.00               Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 225 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 205 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print