LAPSEN KIIREELLINEN SIJOITUS JA HUOSTAANOTTO

Lapsi on sijoitettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen toimesta kiireellisesti, jos lapsi on lastensuojelulain 40 §:ssä mainituista syistä välittömässä vaarassa. Lisäksi lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään.

Koulutuksen tarkoituksena on käsitellä lapsen kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton edellytykset sekä näitä toimenpiteitä koskevat päätöksentekomenettelyt. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi muun muassa lapsen kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton asianosaisten kuulemista sekä mielipiteen selvittämistä koskevat vaatimukset.

Koulutus on tarkoitettu lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä sosiaalihuollon esimiehille sekä muille sosiaalihuollossa lasten kanssa työskenteleville tahoille. Lisäksi koulutus sopii kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille, joiden on hyvä ymmärtää lasten sijoitusta koskevat edellytykset ja lapsen sijoitusprosessi kokonaisuudessaan.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUKSEN OHJELMA:

9.00                Lapsen kiireellisen sijoituksen edellytykset

……………………Lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamisen edellytykset

……………………Lapsen kiireellistä sijoitusta koskeva menettely

……………………Asianosaisten mielipiteen selvittäminen

……………………Lapsen kiireellistä sijoitusta koskevat määräajat

9.50                 Tauko

10.00               Lapsen huostaanoton edellytykset

…………………….Lapsen huostaanottoa koskeva menettely

…………………….Asianosaisten kuuleminen ja kuulematta jättämisen perustelut

…………………….Huostaanottohakemus hallinto-oikeuteen

10.50               Tauko

11.00               Lastensuojelupäätöksen tekeminen ja perustelut

…………………….Lastensuojelupäätöksen tiedoksianto ja muutoksenhaku

…………………….Lastensuojelupäätöksen välitön täytäntöönpano 91 §:n nojalla

11.45               Keskustelua ja kysymyksiä

12.00               Webinaari päättyy

 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 225 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print