LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJARYHMÄ

Lastensuojelulain 14 §:n mukaan kunnan tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta. Lastensuojelun asiantuntijaryhmän asettaminen sekä lastensuojelutyössä tarvittavan asiantuntemuksen turvaaminen on kunnalle laissa asetettu velvollisuus.

Koulutuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva lastensuojelutyössä tarvittavan moniammatillisen asiantuntijuuden turvaamisesta sekä lastensuojelun asiantuntijaryhmän asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä ja työskentelyyn liittyvästä tietosuojasta.

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea lastensuojelun asiantuntijaryhmässä toimiville tahoille ja muille lastensuojelulle asiantuntija-apua antaville asiantuntijoille kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lisäksi koulutus soveltuu lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä lastensuojelun esimiehille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

9.00                 Lapsen suojelun lähtökohdat

…………………….Moniammatillisen asiantuntemuksen tarve lastensuojelussa

…………………….Moniammatillinen lastensuojelun tarpeen arviointi

…………………….Lastensuojelun tukitoimet lapsen tuen tarpeeseen

9.45                 Tauko

10.00               Kunnalle asetettu lastensuojelulain 14 §:n mukainen velvoite

                         Moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen lastensuojelussa

…………………….Moniammatillisen asiantuntemuksen käyttö ja toimintamallit

10.45               Tauko

11.00               Moniammatillisen asiantuntijaryhmän asettaminen ja kokoonpano

…………………….Moniammatillisen asiantuntijaryhmän tehtävät

…………………….Moniammatillista asiantuntijaryhmää koskeva tietosuoja ja kirjaaminen

11.45               Keskustelua ja kysymyksiä                          

12.00               Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään kolme samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)
  • 195 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite).

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus, koulutusmateriaali, lounas ja iltapäiväkahvi.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print