LAPSEN KUULEMINEN JA MIELIPITEEN SELVITTÄMINEN SOSIAALITYÖSSÄ

Lapsen osallisuus sosiaalityössä on aina velvollisuus varmistaa. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi asiassa, joka koskee häntä itseään. Lapsella on aina oikeus lausua asiasta oma mieliteensä, mille ei ole asetettu mitään ikärajaa.

Lapsen kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen lisäksi on huomioitava, että lapsella on aina oikeus saada tietoa itseään koskevista toimenpiteistä sekä häntä koskevista päätöksistä ja niiden perusteista. Lisäksi lapselle on annettava tietoa hänen muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinoistaan sekä mahdollisuudesta oikeusavun saamiseen.

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkuuden aikana huomioitavat lapsen kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen perusteet sekä niitä koskevat menettelysäännökset. Jokaisen sosiaalitytössä lasten kanssa toimivien ammattilaisten on tunnistettava lapsen kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen erot sekä osattava soveltaa niitä koskevia säännöksiä käytännössä.

Koulutus on tarkoitettu lapsen kanssa työskenteleville sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä heidän esimiehelleen. Lisäksi koulutus soveltuu muille sosiaalihuollossa lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille kuten sijaishuoltopaikkojen lasten hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULTUKSEN OHJELMA:

9.00                 Lapsen osallisuuden ja asianosaisuuden lähtökohdat

…………………….Lapsen puhevalta ja lapsen laillinen edustaja

…………………….Velvollisuus lapsen kuulemiseen ja mielipiteen selvittämiseen

…………………….Lapsen mielipiteen ja lapsen kuulemisen erot

9.45                  Tauko

10.00               Lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulematta jättämisen perusteet

…………………….Lapsen näkemyksen huomioon ottaminen

…………………….Lapsen näkemyksen kirjaaminen

10.45               Tauko

11.00               Lapsen oikeus saada itseään koskevaa tietoa

…………………….Velvollisuus antaa lapselle tietoja oikeussuojakeinoista

…………………….Lapsen muutonhakuoikeus sosiaalihuollon päätöksistä

11.45               Keskustelua ja kysymyksiä                          

12.00               Koulutuspäivä päättyy

Koulutuksen aiheiden käsittelyajankohdat ovat suuntaa-antavia.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print