LAPSENHUOLTOLAIN MUKAINEN SOSIAALILAUTAKUNNAN SELVITYS

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa tuomioistuimen tulee tarvittaessa hankkia selvitys sosiaalilautakunnalta. Selvityspyyntö osoitetaan sen kunnan sosiaalilautakunnalle, jossa lapsella, lapsen vanhemmalla tai muulla lapsen asiaan osallisella on asuinpaikka.

Sosiaalilautakunnan selvityksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoa perheen tilanteesta, lapsen elinolosuhteista ja muista lapsen asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista. Sosiaalilautakunnan selvitys tehdään ainoastaan tuomioistuimen pyynnöstä. Lisäksi on huomioitava, että sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaan selvitystyössä on kyse sosiaalipalvelusta, joten siihen sovelletaan lapsen huoltolain lisäksi myös sosiaalihuollon asiakaslakia.

Koulutuksessa käydään läpi sosiaalilautakunnan selvityksen juridista taustaa, selvitysprosessin etenemistä, selvitystyöskentelyä sekä sitä, miten selvityksessä saatua tietoa arvioidaan ja miten selvitystyö dokumentoidaan. Koulutus perustuu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen laatimaan oppaaseen lapsenhuoltolain mukaisen selvityksen laatimisesta (2/2021).

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Kello 9.00    Sosiaalilautakunnan selvityksen juridinen tausta

…………………..Selvitysprosessin aloittaminen:

…………………..– Työskentelysuunnitelman tekeminen

…………………..– Yhteistyö ja työparityöskentely

…………………..– Työntekijän kelpoisuus ja esteellisyys

…………………..– Selvitystä varten hankittava tieto

Kello 9.45     Tauko

Kello 10.00   Selvitystyöskentelyn eteneminen

……………………– Aloitustapaaminen

……………………– Muut tapaamiset

……………………– Lapsen ja lapsen vanhempien elämäntilanteen selvittäminen

……………………– Väkivallan ja muiden haitallisten kokemusten selvittäminen

Kello 10.45   Tauko

Kello 11.00   Lapsen mielipiteen selvittämien ja lapsen haastatteleminen

……………………Selvitystyössä saadun tiedon arviointi

……………………Selvitystyön dokumentointi ja selvityksen kirjoittaminen

……………………Keskustelua ja kysymyksiä

Kello 12.00 Koulutustilaisuus päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 235 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 215 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print