UUSI VANHEMMUUSLAKI

Uusi vanhemmuuslaki tuli voimaan 1.1.2023! Vanhemmuuslaki yhdisti kumotuissa äitiys- ja isyyslaissa säädetyt asiat mm. lapsen vanhemmuuden toteamisesta, selvittämisestä, vahvistamisesta ja kumoamisesta. Uudistuksen yhteydessä tarkastettiin myös molempien lakien soveltamiskäytännössä ilmenneitä muutostarpeita ja ne otettiin huomioon uudessa laissa.

Uuden vanhemmuuslain myötä suurin osa vanhemmuutta koskevista säännöksistä säilyivät sisällöllisesti ennallaan. Uudistuksen yhteydessä toteutettiin kuitenkin muutamia tärkeitä uudistuksia, kuten luovuttiin säännöksistä, joiden mukaan lapsen vanhemmuuden voi vahvistaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä, jos vanhemmuus on tunnustettu ennen lapsen syntymää. Myös vanhemmuuden kumoamisen kynnystä madallettiin tilanteissa, joissa kumoamisen kahden vuoden määräaika on umpeutunut. Lisäksi vanhemmuuden ennakkotunnustamista koskevat asiakirjat toimitetaan nykyisin lastenvalvojan sijaan suoraan digi- ja väestötietovirastolle.

Koulutuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva vanhemmuuslain säännöksistä, jotka koskeva lapsen vanhemmuuden toteamista, selvittämistä, vahvistamista ja kumoamista. Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lastenvalvojille, heidän esimiehilleen sekä muille lasten kanssa toimiville ammattilaisille.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUKSEN OHJELMA:

Kello 9.00    Uuden vanhemmuuslain taustaa
…………………..Lapsen vanhemmuuden oikeusvaikutukset
…………………..Lapsen vanhemmuuden määräytymisen mahdollisuudet
…………………..Lapsen vanhemmuuden toteaminen

Kello 10.00  .
Tauko

Kello 10.15   Lapsen vanhemmuuden selvittäminen
……………………Lapsen vanhemmuuden selvittämisen keskeyttäminen

Kello 11.15    Lounastauko

Kello 12.15   .Lapsen vanhemmuuden tunnustaminen
…………………….Lapsen vanhemmuuden vahvistaminen

Kello 13.00     Tauko

Kello 13.15     Lapsen vanhemmuuden kumoaminen

Kello 13.45     Keskustelua ja kysymyksiä

Kello 14:00     Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 245 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 225 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print