LAPSEN ELATUSAPU VUOROASUMISTILANTEISSA

Lapsen elatusavun suuruus on arvioitava aina lapsen elatuksesta annetussa laissa säädettyjen lähtökohtien pohjalta. Lapsen oikeus riittävään elatukseen ja kummankin vanhemman velvollisuus vastata lapsen elatuksesta kykynsä mukaan on huomioitava myös vuoroasumistilanteessa.

Oikeusministeriö on julkaissut kesäkuussa 2023 ohjeen (2023:24) erillään asuvien vanhempien luona vuorotellen asuvan lapsen elatusavun määrittämisestä. Tämä suositusluonteinen ohje täydentää aiemmin julkaistua elatusapuohjetta.

Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä oikeusministeriön edellä mainittu ohje sen käytännön soveltamisen kannalta. Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lastenvalvojille ja heidän esimiehilleen sekä muille sosiaalihuollossa lasten kanssa työskenteleville, joille lapsen elatusavun määräytymisen tuntemus on tärkeää lapsen oikeuksien kokonaisuuden hahmottamiseksi ja asiakkaiden ohjaamiseksi.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUKSEN OHJELMA:

9.00                 Oikeusministeriön lapsen elatusapua koskevan ohjeen tausta ja tavoitteet

…………………….Lapsen vuoroasumisen määritelmä

…………………….Lapsen elatusavun määräytymisen perusteet vuoroasumistilanteessa

9.45                 Tauko

10.00              Poikkeukset vuoden 2007 elatusapuohjeeseen vuoroasumistilanteessa

10.45              Tauko

11.00              Edellinen aihe jatkuu

……………………Viimekätinen elatusavun määrää koskeva kohtuullisuusarviointi

……………………Elatusapusopimukseen tehtävä merkintä elatustukea varten

11.45              Kysymyksiä ja keskustelua

12.00              Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 255 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 235 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print