LASTENSUOJELUN ROOLI VAATIVISSA LAPSEN HUOLTORIIDOISSA

Lapsen huoltoriidoilla tarkoitetaan tilanteita, joissa lapsen vanhemmilla on vahvoja erimielisyyksiä lastensa huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta. Vaativissa riitatilanteissa myös lastensuojelun tarpeen arviointi voi tulla ajankohtaiseksi. Pitkittyneeseen huoltoriitaan mahdollisesti liittyvä muun muassa henkinen väkivalta tulee tunnistaa lapsen kaltoinkohteluksi, jolloin huoltoriidasta tulee lastensuojeluasiakkuuden peruste. Lastensuojelussa onkin huomioitava, että lastensuojeluilmoitukset, jotka tehdään vanhempien välisen huoltoriidan ollessa meneillään, on käsiteltävä samalla tavoin kuin muutkin lastensuojeluilmoitukset. On huomioitava, että lapsen oikeus suojeluun vaarantuu, jos lastensuojelun työntekijät vetäytyvät puuttumasta lasten vaikeisiinkin ongelmiin tai tuen tarpeisiin nimeämällä ne huoltoriitaan kuuluviksi asioiksi, joiden ratkaiseminen ei kuulu lastensuojelulle.

Lapsen hyvinvointia uhkaavien riskitekijöiden tunnistaminen vanhempien konfliktissa on palvelutarpeen ja lastensuojelun tarpeen arvioinnissa erittäin keskeistä. Vaativissa huoltoriidoissa vanhemmat saattavat tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoituksia toisistaan, joiden osalta on tunnistettava, milloin se on tehty ainoastaan vahingoittamistarkoituksessa ja milloin aitoon huoleen perustuva avunpyyntö. Vaativissa huoltoriidoissa yhteistyö lastensuojelun, perheoikeudellisen yksikön ja tuomioistuimen välillä on ensiarvioisen tärkeää.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

Kello 9.00       Johdatus aiheeseen

…………………….Lapsen huoltoriidat ja lapsen etu

…………………….Lapsen sosiaalihuoltoasian vireilletulo

Kello 10.00     Tauko

Kello 10.20     Lapsen palvelutarpeen arviointi huoltoriidoissa

………… …………Lastensuojelun edunvalvonta huoltoriidoissa

Kello 11.15     Keskustelua ja kysymyksiä

Kello 11.30     Koulutusaamupäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 245 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 225 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print