LAPSEN ELATUSAVUN LASKEMINEN

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta kumpikin vanhempi vastaa kykynsä mukaan. Lapsen elatusavun suuruus on arvioitava aina lapsen elatuksesta annetussa laissa säädettyjen lähtökohtien pohjalta.

Oikeusministeriö on julkaissut vuonna 2007 ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohjetta on täydennetty kesäkuussa 2023 julkaistulla uudella ohjeella, joka koskee erillään asuvien vanhempien luona vuorotellen asuvan lapsen elatusavun määrittämistä.

Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä oikeusministeriön edellä mainitut ohjeet niiden käytännön soveltamisen kannalta. Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea kaikille lastenvalvojille ja heidän esimiehilleen sekä muille sosiaalihuollossa lasten kanssa työskenteleville, joille lapsen elatusavun määräytymisen tuntemus on tärkeää lapsen oikeuksien kokonaisuuden hahmottamiseksi ja asiakkaiden ohjaamiseksi.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.
Aina voidaan tehdä paremmin!

KOULUTUKSEN OHJELMA:

9.00                 Lapsen elatuksen lähtökohdat

…………………….Lapsen elatusavun vahvistaminen

…………………….Oikeusministeriön ohje lapsen elatusavun arvioimiseksi (2007:2)

…………………….Lapsen elatusavun suuruuden laskemisen lähtökohdat

10.00               Tauko

10.15               Lapsen elatuksen tarpeen arvioiminen

                         Vanhemman elatuskyvyn arvioiminen

11.15               Lounastauko

12.15               Luonapitovähennyksen tekeminen

                         Viimekätinen kohtuullisuusarviointi

…………………….Elatussopimukseen tehtävä merkintä elatustukea varten

…………………….Vahvistetun elatusavun muuttaminen

13.00      .        Tauko

13.15       .       Lapsen elatusapu vuoroasumistilanteissa

…………………….Esimerkkilaskelma lapsen elatusavusta vuoroasumistilanteessa

14.00       ..      Koulutuspäivä päättyy

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:

Koulutuksen hinta:

  • 255 euroa (+ alv. 24 %) / henkilö.
  • 235 euroa (+alv. 24 %) / henkilö, jos samasta työyhteisöstä osallistuu vähintään viisi samaan koulutuspäivään (edellytyksenä sama laskutusosoite)

Koulutuspakettiin sisältyy: Koulutus ja sähköinen koulutusmateriaali.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua: 

kati.saastamoinen@aavalex.fi tai 044 – 974 7456 tai oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan kulujen kattamiseksi 50 % täysimääräisestä koulutusmaksusta. Peruuttamaton osallistumattomuus veloitetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi siirtää työyhteisön sisällä veloituksetta toiselle henkilölle.

print