AAVALEX – Asiantuntija

Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n asiantuntija OTK, lupalakimies Kati Saastamoinen on toiminut aikaisemmin kunnassa sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhesosiaalihuoltoon ja lastensuojeluun. Lapsen oikeuksiin liittyvän syventyneisyyden sekä pitkän alan kokemuksen perusteella häntä voidaan pitää lapsen suojelua koskeva juridiikan ammattilaisena. Viime vuosina Kati Saastamoinen on perehtynyt lapsen oikeuksien ohella myös kehitysvammaisia koskeviin rajoitustoimenpiteisiin sekä sosiaalihuollon tietosuojakysymyksiin.

Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esimerkiksi terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle. Hän on kouluttanut tuhansia lasten parissa työskenteleviä alansa ammattilaisia.

Kati Saastamoinen on kouluttanut vuodesta 2016 alkaen myös vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon ammattilaisia muun muassa kehitysvammalain mukaisista rajoitustoimenpiteistä ja tietosuojasta.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010), Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016) sekä Lapsi sijaishuollossa – Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2018 ja 2020).

Kati Saastamoisen valttia on laaja-alaiset tiedot ja näkemykset läheltä perhesosiaalityön ja lastensuojelun työkenttää. Pitkällä aikavälillä kertynyt ja syventynyt ammattitaito mahdollistaa käytännönläheisen ja selkeän ohjeistamisen sekä tarvittaessa nopeankin avun antamisen.