AAVALEX – Oikeudelliset koulutukset

Sosiaalihuollon toteuttaminen ja ennen kaikkea lapsen suojelu on monelta osin lainsäädännön raamittamaa ja siihen liittyvät kysymykset ovat usein monimutkaisia ja edellyttävät useamman lainsäädännön moninaista osaamista, yhteensovittamista ja tulkintaa. Kaikilla sosiaalihuollossa ja lasten parissa työskentelevillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta päivittäiseen juridiseen konsultaatioon lakimiehen kanssa, minkä takia Aavalexin järjestämät omat tai tilauskoulutukset toimivat tärkeänä osana työarkea. Aavalexin koulutuksissa käsitellään aina selkeästi ja käytännönläheisesti kaikkia niitä keskeisiä kysymyksiä, joita ammattilaiset arjessaan kohtaavat.Tulee huomata, että asiantuntevan kouluttajan koulutus on sijoitus, josta on hyötyä paitsi lainmukaisen toiminnan mutta myös työn tehokkuuden ja mielekkyyden näkökulmasta. Koulutuksesta saatavan tiedon avulla onnistutaan työssä paremmin, saavutetaan työn nopeutumista ja tehostumista, ongelmatilanteiden ja jopa stressin vähentymistä. Ajantasaisen tiedon haltuunotolla tuetaan lainmukainen toiminta ja vältetään ehkä mahdolliset suuretkin vahingot.

Aavalexin koulutukset tarjoavat mahdollisuuden uusien lainsäädöksien haltuunottoon sekä vanhojen tietojen päivittämiseen sekä olemassa olevien käytänteiden vahvistukseen tai muokkaukseen. Kouluttautuminen kannattaa aina!

OTK Kati Saastamoinen kokeneena kouluttajana tekee oppimisestasi mukavaa ja tehokasta! Vuosien kokemus auttaa pitämään koulutukset selkeinä ja käytännönläheisinä sekä vastaamaan kurssilaisten kysymyksiin. Koulutuksissa huolehditaan lisäksi aina siitä, että kaikki pysyvät mukana ja jokaisella on aikaa ja tilaa kysymyksille. Aavalexin omiin koulutuksiin ilmoittautuneilla on koulutuspäivän aikana mahdollisuus myös kuulla ja tavata muita oman alansa ammattilaisia sekä tilaisuus verkostoitua heidän kanssaan. Aina on hyvä säännöllisin väliajoin kuulla minkälaiset kysymykset muualla työskenteleviä askarruttaa.

Tähän tilaisuuteen kannattaa tarttua!

  • On viisautta haluta tietää ja ymmärtää mitä tekee – epätietoisuus lisää painolastia ja kuluttaa turhaa energiaa.
  • Älä pohdi asioita yksin – tehdään se yhdessä!