ESIMERKKEJÄ KOULUTUSAIHEISTA

Takaisin

LAPSEN SUOJELU:

 • Uudistunut lastensuojelulaki 2020
 • Lastensuojelulain ABC
 • Lapsen läheisverkostoratkaisut
 • Lapsen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma
 • Lapsen suojeluun liittyvät tietosuojakysymykset
 • Lastensuojelulaki perhehoitajien näkökulmasta
 • Lastensuojeluasian käsittely hallintotuomioistuimessa
 • Lapsen suojelun viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä
 • Perhesosiaalityön ja lastensuojelun asiakirjojen luovuttaminen
 • Hallintolaki perhesosiaalityön ja lastensuojelun näkökulmasta

LAPSEN ASEMA SIJAISHUOLLOSSA:

 • Lapsen sijaishuoltoa koskevat päätökset ja kiireellisen sijoituksen muutokset
 • Lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet oikeuskäytännön valossa
 • Lapsen asema sijaishuollossa
 • Lapsen sijaishuollon aikainen yhteydenpito ja sen rajoittaminen

LASTENSUOJELUN PERINTÄ:

 • Kuntien väliset lastensuojelun kustannusriidat
 • Lastensuojelun asiakasmaksut

LAPSEN HUOLTO, ASUMINEN, TAPAAMISOIKEUS JA ISYYS/ÄITIYS:

 • Uudistunut lapsen huoltolaki 2019
 • Uusi isyyslaki 2016
 • Uusi äitiyslaki 2018
 • Uusi isyyslaki ja äitiyslaki neuvolan terveydenhoitajien näkökulmasta
 • Lapsen valvotut tapaamiset
 • Lapsen huoltajan asema lapsen sijaishuollon aikana

VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO:

 • Kehitysvammalain mukaiset rajoitustoimenpiteet
 • Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakirjojen luovuttaminen
 • Hallintolaki vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon näkökulmasta

SOSIAALIHUOLTOLAKI JA SOSIAALIHUOLLON ASIAKASLAKI:

 • Uusi sosiaalihuoltolaki 2015
 • Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain yhteensovittaminen
 • Sosiaalihuoltolaki viranomaisten välisen yhteistyön näkökulmasta
 • Sosiaalihuollon asiakaslain käytännön soveltaminen