AAVALEXIN OIKEUDELLISET PALVELUT

Lakimiespalvelut Aavalexin palvelut antavat mahdollisuuden räätälöidä pienempiäkin yksityiskohtia myöten juuri Teidän sosiaalihuollon toteutuksen tarpeisiin sopivan ja kustannustehokkaan oikeudellisen palvelukokonaisuuden. 

AAVALEXIN TARJOAMAT PALVELUT:

.

OIKEUDELLINEN KONSULTAATIOAPU

Lainsäädännön soveltaminen ja tulkitseminen.

OIKEUDELLISET KOULUTUKSET

Perhesosiaalityötä, lastensuojelua, lapsen oikeuksia sekä kehitysvammalain rajoitustoimenpiteitä koskevat koulutukset.

LAUSUNNON LAATIMINEN OIKEUDELLE

Lastensuojelun valitusasiaa koskevan lausunnon laatiminen hallintotuomioistuimelle.

HAKEMUKSEN LAATIMINEN OIKEUDELLE

Kunnan kustannusriita-asiaa koskevan hakemuksen laatiminen hallinto-oikeudelle.

AVUSTAMINEN OIKEUDENKÄYNNISSÄ

Avustaminen lastensuojeluasian hallinto-oikeuden tai käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä.

EDUSTUS ASIANTUNTIJARYHMÄSSÄ

Lastensuojelulain mukaisen moniammatillisen asiantuntijaryhmän oikeudellinen edustus.

OHJEISTUKSET JA PROSESSIKUVAUKSET

Erilaisten ohjeistusten ja prosessikuvausten tarkastaminen tai laatiminen.

MUUT OIKEUDELLISTA ASIANTUNTEMUSTA VAATIVAT TEHTÄVÄT


LAKIMIESPALVELUN HINNASTO:

– Kertaluonteinen konsultaatio 75 euroa (+ alv. 24 %).
– Lakimiespalvelun hinta 137 euroa (+ alv. 24 %) / tunti.

Lastensuojelulain 14.1 § velvoittaa kuntaa turvaamaan lastensuojelun sosiaalityöntekijälle oikeudellisen asiantuntija-avun työn tueksi.