Tietosuoja

Keräämme ja käsittelemme toimintamme kannalta tarpeellisia tietoja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tarkempaa tietoa rekistereistä ja käsiteltävistä tiedoista: