AAVALEX – LAPSEN OIKEUKSIEN ASIANTUNTIJA

Lakimiespalvelut Aavalex Oy / OTK Kati Saastamoinen tarjoaa vahvalla asiantuntemuksella
ja kokemuksella kattavaa oikeudellista konsultaatioapua, sosiaalihuollon koulutuksia sekä
muuta juridista tukea lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Erityisesti vaativan sosiaalityön asianmukainen toteuttaminen ja lapsen oikeuksien turvaaminen edellyttää laaja-alaista lainsäädännön hallintaa ja näin oikeudellisen asiantuntijan tukea. Oikeudellisen asiantuntijan käyttö mahdollistaa myös sosiaalihuollon ammattilaisten työajan riittävyyden nimenomaiseen perussosiaalityöhön. Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n palveluja voi lisäksi käyttää esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän muiden lakimiesten tukena tai apuna tai heidän ruuhkautuneiden töidensä purkamiseen.

Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n palvelut toimivat sosiaalityön sujuvuuden ja lainmukaisuuden takaamisen ohella myös arjen voimavarana. Jokaisen alansa ammattilaisen päivitetyt tiedot ja taidot takaavat työn laadun ja tehokuuden. Hallinnan tunne työstä auttaa myös saavuttamaan tavoitteet paremmin, jaksamaan työssä ja saamaan siitä iloa.

Ammattiylpeys saa meidät loistamaan!
Ja aina voidaan tehdä paremmin!

AAVALEXIN OIKEUDELLISET PALVELUT:

.

OIKEUDELLINEN KONSULTAATIOAPU

Lainsäädännön soveltaminen ja tulkitseminen.

OIKEUDELLISET KOULUTUKSET

Perhesosiaalityötä, lastensuojelua, lapsen oikeuksia sekä kehitysvammalain rajoitustoimenpiteitä koskevat koulutukset.

LAUSUNNON LAATIMINEN OIKEUDELLE

Lastensuojelun valitusasiaa koskevan lausunnon laatiminen hallintotuomioistuimelle.

HAKEMUKSEN LAATIMINEN OIKEUDELLE

Kunnan kustannusriita-asiaa koskevan hakemuksen laatiminen hallinto-oikeudelle.

AVUSTAMINEN OIKEUDENKÄYNNISSÄ

Avustaminen lastensuojeluasian hallinto-oikeuden tai käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä.

EDUSTUS ASIANTUNTIJARYHMÄSSÄ

Lastensuojelulain mukaisen moniammatillisen asiantuntijaryhmän oikeudellinen edustus.

OHJEISTUKSET JA PROSESSIKUVAUKSET

Erilaisten ohjeistusten ja prosessikuvausten tarkastaminen tai laatiminen.

MUUT OIKEUDELLISTA ASIANTUNTEMUSTA VAATIVAT TEHTÄVÄT